فرم پیش ثبت نام درخواست غرفه ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

فرم پیش ثبت نام درخواست غرفه ایران جابکس

فرم پیش ثبت نام درخواست غرفه ایران جابکس
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرم پیش ثبت نام درخواست غرفه ایران جابکس

از ابراز علاقه شما به شرکت در  نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) خرسند و سپاسگزاریم.

 

فرم زیر صرفا پیش ثبت نام بوده و برای ثبت نام نهایی باید نسبت به تکمیل فرم های نمایشگاهی پس از تایید دبیرخانه اقدام نمایید.

 

پس از تکمیل این فرم دبیرخانه نمایشگاه با شما تماس خواهد گرفت و بنا به نیاز و اولویت های سازمان شما و فضاهای باقی مانده، جانمایی انجام می شود.

 

فرم پیش ثبت نام
*    
*    
*    
   
   
   
معرف