پروتکلهای بهداشتی نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

پروتکلهای بهداشتی نمایشگاه

با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از همه گیری ویروس کرونا، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا اقدام به اعلام پروتکل های بهداشتی برای حضور در نمایشگاه های بین اللمللی نموده است . برای دریافت و مشاهده این پروتکل ها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت پروتکل های بهداشتی نمایشگاه های بین المللی

پروتکلهای بهداشتی نمایشگاه
پروتکلهای بهداشتی نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 1635 ratings

پروتکلهای بهداشتی نمایشگاه

با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از همه گیری ویروس کرونا، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا اقدام به اعلام پروتکل های بهداشتی برای حضور در نمایشگاه های بین اللمللی نموده است . برای دریافت و مشاهده این پروتکل ها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت پروتکل های بهداشتی نمایشگاه های بین المللی