همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

 

 

بررسی پیشنویس تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای به نمایندگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مرکز کار ایران به نمایندگی رئیس مرکز کار ایران و با حضور دکتر سمیعی رئیس مرکز کار ایران و رئیس مرکز ارتباط با صنعت و مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه انجام گردید.

 

 برخی از اهداف این تفاهم نامه که گامهای عملیاتی شدن آن از امروز برداشته شده است:
- استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری متقابل در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی
- برگزاری نمایشگاه چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) 
- برگزاری اولین  دوره نمایشگاه بین‌المللی  آموزش، خدمات و تکنولوژی  آموزشی نوین و صنایع وابسته

- توجه به مسئله اشتغال و هدایت نیروی کار دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه
- برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، پژوهشی، مهارت‌آموزی، کارگاه‌های آموزشی

همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس
همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 745 ratings

اخبار

همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

 

 

بررسی پیشنویس تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای به نمایندگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مرکز کار ایران به نمایندگی رئیس مرکز کار ایران و با حضور دکتر سمیعی رئیس مرکز کار ایران و رئیس مرکز ارتباط با صنعت و مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه انجام گردید.

 

 برخی از اهداف این تفاهم نامه که گامهای عملیاتی شدن آن از امروز برداشته شده است:
- استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری متقابل در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی
- برگزاری نمایشگاه چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) 
- برگزاری اولین  دوره نمایشگاه بین‌المللی  آموزش، خدمات و تکنولوژی  آموزشی نوین و صنایع وابسته

- توجه به مسئله اشتغال و هدایت نیروی کار دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه
- برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، پژوهشی، مهارت‌آموزی، کارگاه‌های آموزشی

بد            خوب