نشریه مشتری؛نشریه تخصصی در حوزه مدیریت روابط با مشتریان حامی رسانه ای ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نشریه مشتری؛نشریه تخصصی در حوزه مدیریت روابط با مشتریان حامی رسانه ای ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

این نشریه با هدف ارائه مطالب آموزشی در خصوص باشگاه مشتریان و راهکارهای راه اندازی باشگاه برای کسب و کارهای مختلف مانند بانک ها ، ایر لاین ها و اپراتورها و همچنین صنعت تلکام منتشر و میشود شد.

نشریه مشتری؛نشریه تخصصی در حوزه مدیریت روابط با مشتریان حامی رسانه ای ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران
نشریه مشتری؛نشریه تخصصی در حوزه مدیریت روابط با مشتریان حامی رسانه ای ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 194 ratings

اخبار

نشریه مشتری؛نشریه تخصصی در حوزه مدیریت روابط با مشتریان حامی رسانه ای ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

این نشریه با هدف ارائه مطالب آموزشی در خصوص باشگاه مشتریان و راهکارهای راه اندازی باشگاه برای کسب و کارهای مختلف مانند بانک ها ، ایر لاین ها و اپراتورها و همچنین صنعت تلکام منتشر و میشود شد.

بد            خوب