ایران ساخت برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ایران ساخت برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه کار ایران

⁣⁣⁣⁣⁣"ایران ساخت" به عنوان یک برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شعار «فناوری ایرانی= کسب و کار ایرانی» به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف جریان سازی در حمایت از تولید ساخت داخل و دانش بنیان توسط ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برپا شده .

ایران ساخت برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه کار ایران
ایران ساخت برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 391 ratings

اخبار

ایران ساخت برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه کار ایران

⁣⁣⁣⁣⁣"ایران ساخت" به عنوان یک برند تخصصی تحت نظارت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شعار «فناوری ایرانی= کسب و کار ایرانی» به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف جریان سازی در حمایت از تولید ساخت داخل و دانش بنیان توسط ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برپا شده .

بد            خوب