⁣ماهنامه بازار کار نوین دیگر حامی رسانه ای اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس انتخاب شد

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

⁣ماهنامه بازار کار نوین دیگر حامی رسانه ای اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس انتخاب شد

این نشریه در راستای توسعه اطلاع­رسانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و با هدف توانمندسازی کارجویان و حضور موفق آنها در بازار کسب و کار در سراسر کشور منتشر می‌­شود.

⁣ماهنامه بازار کار نوین دیگر حامی رسانه ای اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس انتخاب شد
⁣ماهنامه بازار کار نوین دیگر حامی رسانه ای اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس انتخاب شد
Product rating: 4.5 out of 5 with 300 ratings

اخبار

⁣ماهنامه بازار کار نوین دیگر حامی رسانه ای اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس انتخاب شد

این نشریه در راستای توسعه اطلاع­رسانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و با هدف توانمندسازی کارجویان و حضور موفق آنها در بازار کسب و کار در سراسر کشور منتشر می‌­شود.

بد            خوب