حضور هلدینگ یاسان نمایشگاه بین المللی کار ایران سالن خلیج فارس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور هلدینگ یاسان نمایشگاه بین المللی کار ایران سالن خلیج فارس

در "هلدینگ یاسان" کلیه ابزارهای دیجیتال برای توسعه کسب و کارها در یک زیرساخت واحد گرد هم آمده اند تا هر کدام در عین تخصصی بودن دارای جهت گیری یکسان

خدمات شرکت های زیر مجموعه

مرکز باشگاه مشتریان: مشاوره و راه اندازی باشگاه مشتریان
مهریاسان: طراحی وب سایت و پورتال، ارائه راهکارهای بازایابی اینترنتی
سیکارت: زیرساخت یکپارچه جهت مدیریت و ارتباط باشگاه های مشتریان
آرتینیو: ایده پردازی و تولید محتوای خلاقانه
مشتری: تولید محتوای الکترونیکی و چاپی تخصصی و برگزاری کنفرانس ها
موبوسان: تولید اپلیکیشن موبایل

حضور هلدینگ یاسان نمایشگاه بین المللی کار ایران سالن خلیج فارس
حضور هلدینگ یاسان نمایشگاه بین المللی کار ایران سالن خلیج فارس
Product rating: 4.5 out of 5 with 267 ratings

اخبار

حضور هلدینگ یاسان نمایشگاه بین المللی کار ایران سالن خلیج فارس

در "هلدینگ یاسان" کلیه ابزارهای دیجیتال برای توسعه کسب و کارها در یک زیرساخت واحد گرد هم آمده اند تا هر کدام در عین تخصصی بودن دارای جهت گیری یکسان

خدمات شرکت های زیر مجموعه

مرکز باشگاه مشتریان: مشاوره و راه اندازی باشگاه مشتریان
مهریاسان: طراحی وب سایت و پورتال، ارائه راهکارهای بازایابی اینترنتی
سیکارت: زیرساخت یکپارچه جهت مدیریت و ارتباط باشگاه های مشتریان
آرتینیو: ایده پردازی و تولید محتوای خلاقانه
مشتری: تولید محتوای الکترونیکی و چاپی تخصصی و برگزاری کنفرانس ها
موبوسان: تولید اپلیکیشن موبایل

بد            خوب