حضور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) که باهدف اشتغال، کاریابی داخلی و خارجی و حمایت از مشاغل داخلی، که از 13 تا 16 اسفندماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به‌صورت هم‌زمان حضوری و مجازی برگزار ‌شد، حضور فعال داشت

غرفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در دو بخش مشاوره و هدایت آموزشی-شغلی و آموزش توسعه کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار به مراجعه‌کنندگان خدمات و مشاوره ارائه می‌داد.

همچنین معرفی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار و دپارتمان‌های تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار با هدف جذب شرکای آموزشی، مؤسسات مشاوره خدمات کارآفرینی، شتاب‌دهنده، منتورها، سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده‌های خلاق و نوآور (در قالب تیم‌های استارتاپی) از دیگر خدمات ارائه‌شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بازدیدکنندگان بود..

آشنایی با شیوه‌های صحیح مدیریت کارآفرینی اعم از مستقل و سازمانی با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از دیگر خدمات سازمان در نمایشگاه مذکور است. شایان‌ذکر است کارشناسان استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم و همچنین اصفهان و گیلان نیز در این نمایشگاه در غرفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حضور داشتند.

حضور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران
حضور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 556 ratings

اخبار

حضور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) که باهدف اشتغال، کاریابی داخلی و خارجی و حمایت از مشاغل داخلی، که از 13 تا 16 اسفندماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به‌صورت هم‌زمان حضوری و مجازی برگزار ‌شد، حضور فعال داشت

غرفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در دو بخش مشاوره و هدایت آموزشی-شغلی و آموزش توسعه کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار به مراجعه‌کنندگان خدمات و مشاوره ارائه می‌داد.

همچنین معرفی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار و دپارتمان‌های تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار با هدف جذب شرکای آموزشی، مؤسسات مشاوره خدمات کارآفرینی، شتاب‌دهنده، منتورها، سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده‌های خلاق و نوآور (در قالب تیم‌های استارتاپی) از دیگر خدمات ارائه‌شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بازدیدکنندگان بود..

آشنایی با شیوه‌های صحیح مدیریت کارآفرینی اعم از مستقل و سازمانی با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از دیگر خدمات سازمان در نمایشگاه مذکور است. شایان‌ذکر است کارشناسان استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم و همچنین اصفهان و گیلان نیز در این نمایشگاه در غرفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حضور داشتند.

بد            خوب