حضور خیرین مدرسه‌ساز در نمایشگاه ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور خیرین مدرسه‌ساز در نمایشگاه ایران جابکس

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز با حضور در نمایشگاه ایران جابکس گفت: مجمع خیرین نه‌تنها از مدرسه‌سازی بلکه از فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز حمایت می‌کند.

مهندس نعمت بنی‌آدم با اشاره به طرح‌های مختلف در دست‌ساخت در زمینه مدرسه‌سازی خاطرنشان کرد: 40 درصد مدارس بعد از انقلاب توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته‌شده و ما در تلاش هستیم در استان تهران در زمینه مدرسه‌سازی در رتبه آخر قرار دارد به این مهم بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان یونسکو و سازمان ملل مدرسه‌سازی ایران را ستوده‌اند گفت: نهادهای بین‌المللی مدرسه‌سازی ایران را بهترین نمونه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرده‌اند.

مدیر بنیاد برین افزود: در زمینه توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز فعالیت‌های مختلفی را شروع کرده‌اند و توانسته‌ایم برای 250 نفر به‌صورت خود اشتغال و کارآفرینی اشتغال ایجاد کنیم.

وی بر حمایت دستگاه‌ها در تعامل با خیرین برای حل مشکلات کشور در حوزه آموزش، ایجاد مدارس جدید و توسعه اشتغال و کارآفرینی تأکید کرد. امینه دارالضربی از خیران حامی کارآفرینی نیز در این بازدید بر حمایت از زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

حضور خیرین مدرسه‌ساز در نمایشگاه ایران جابکس
حضور خیرین مدرسه‌ساز در نمایشگاه ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 811 ratings

اخبار

حضور خیرین مدرسه‌ساز در نمایشگاه ایران جابکس

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز با حضور در نمایشگاه ایران جابکس گفت: مجمع خیرین نه‌تنها از مدرسه‌سازی بلکه از فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز حمایت می‌کند.

مهندس نعمت بنی‌آدم با اشاره به طرح‌های مختلف در دست‌ساخت در زمینه مدرسه‌سازی خاطرنشان کرد: 40 درصد مدارس بعد از انقلاب توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته‌شده و ما در تلاش هستیم در استان تهران در زمینه مدرسه‌سازی در رتبه آخر قرار دارد به این مهم بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان یونسکو و سازمان ملل مدرسه‌سازی ایران را ستوده‌اند گفت: نهادهای بین‌المللی مدرسه‌سازی ایران را بهترین نمونه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرده‌اند.

مدیر بنیاد برین افزود: در زمینه توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز فعالیت‌های مختلفی را شروع کرده‌اند و توانسته‌ایم برای 250 نفر به‌صورت خود اشتغال و کارآفرینی اشتغال ایجاد کنیم.

وی بر حمایت دستگاه‌ها در تعامل با خیرین برای حل مشکلات کشور در حوزه آموزش، ایجاد مدارس جدید و توسعه اشتغال و کارآفرینی تأکید کرد. امینه دارالضربی از خیران حامی کارآفرینی نیز در این بازدید بر حمایت از زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

بد            خوب