تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران

 

 


تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران در نمایشگاه بین‌المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی و صنایع وابسته با حضور دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و دکتر سعید سمیعی رییس مرکز کار ایران به امضاء رسید.


به گزارش خبرنگار معاونت آموزشی، این تفاهم‌نامه با هدف ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی، افزایش اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب و کار و توسعه منابع انسانی، ارتقاء سطح دانش و مهارت در راستایی استفاده از فرصت‌های علمی، مدیریتی، تخصصی و کاربردی جهاد دانشگاهی امضاء شد.


براساس این گزارش تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء شاخص کلیدی بازارکار، انجام پژوهش‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی کارآفرینی، گسترش و ارتقاء فرهنگ کار و اطلاع رسانی بازارکار، ایجاد نظام اطلاعاتی و استقرار بانک‌های اطلاعات حوزه کار، از زمینه‌های همکاری امضاء این تفاهم نامه است.


همچنین مشارکت در تربیت نیروی متخصص و ماهر، متقاضی کار درخارج ازکشور و تربیت مددجویان کشورهای منطقه، برنامه‌ریزی برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی، پژوهش و تحقق در مشاغل خانگی تفاضا محور و توانمندسازی زنان خانه‌دار، پیاده‌سازی مدل‌های مدیریت منابع انسانی، تهیه سر فصل، ترجمه و تالیف متون و منابع آموزشی به همکاری برای مهارت آموزی و دانش جویان و دانش آموختگان از دیگر زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه است.

 

این تفاهم‌نامه در ۵ ماده در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی و صنایع وابسته (ایران اجوتک) و ایران جابکس به امضاء رسید که طرفین بعد از ایام نمایشگاه برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی خواهند کرد.

تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران
تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 302 ratings

اخبار

تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران

 

 


تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین جهاد دانشگاهی و مرکز کار ایران در نمایشگاه بین‌المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی و صنایع وابسته با حضور دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و دکتر سعید سمیعی رییس مرکز کار ایران به امضاء رسید.


به گزارش خبرنگار معاونت آموزشی، این تفاهم‌نامه با هدف ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی، افزایش اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب و کار و توسعه منابع انسانی، ارتقاء سطح دانش و مهارت در راستایی استفاده از فرصت‌های علمی، مدیریتی، تخصصی و کاربردی جهاد دانشگاهی امضاء شد.


براساس این گزارش تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء شاخص کلیدی بازارکار، انجام پژوهش‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی کارآفرینی، گسترش و ارتقاء فرهنگ کار و اطلاع رسانی بازارکار، ایجاد نظام اطلاعاتی و استقرار بانک‌های اطلاعات حوزه کار، از زمینه‌های همکاری امضاء این تفاهم نامه است.


همچنین مشارکت در تربیت نیروی متخصص و ماهر، متقاضی کار درخارج ازکشور و تربیت مددجویان کشورهای منطقه، برنامه‌ریزی برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی، پژوهش و تحقق در مشاغل خانگی تفاضا محور و توانمندسازی زنان خانه‌دار، پیاده‌سازی مدل‌های مدیریت منابع انسانی، تهیه سر فصل، ترجمه و تالیف متون و منابع آموزشی به همکاری برای مهارت آموزی و دانش جویان و دانش آموختگان از دیگر زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه است.

 

این تفاهم‌نامه در ۵ ماده در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی و صنایع وابسته (ایران اجوتک) و ایران جابکس به امضاء رسید که طرفین بعد از ایام نمایشگاه برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی خواهند کرد.

بد            خوب