بنیان چهره های ماندگار به عنوان حامی اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در این رویداد بزرگ

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بنیان چهره های ماندگار به عنوان حامی اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در این رویداد بزرگ

بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار که وظیفه برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها ،‌نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها را در دستور کار خود قرارداده است ، اهتمام خود را در ساماندهی این رویدادها و تشکیل کمیته داوری به کار گرفته و در جهت فرهنگ سازی در امر توسعه و پژوهش مدیران متخصص و چهره های نام آشنا تلاش میکند تا در نهادینه ساختن این امر مقدس و گسترش فضای فرهنگی در کشور بستر سازی نماید.

بنیان چهره های ماندگار به عنوان حامی اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در این رویداد بزرگ
بنیان چهره های ماندگار به عنوان حامی اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در این رویداد بزرگ
Product rating: 4.5 out of 5 with 304 ratings

اخبار

بنیان چهره های ماندگار به عنوان حامی اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در این رویداد بزرگ

بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار که وظیفه برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها ،‌نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها را در دستور کار خود قرارداده است ، اهتمام خود را در ساماندهی این رویدادها و تشکیل کمیته داوری به کار گرفته و در جهت فرهنگ سازی در امر توسعه و پژوهش مدیران متخصص و چهره های نام آشنا تلاش میکند تا در نهادینه ساختن این امر مقدس و گسترش فضای فرهنگی در کشور بستر سازی نماید.

بد            خوب