بانک توسعه تعاون حامی ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بانک توسعه تعاون حامی ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

بانک توسعه تعاون از بانکهای معتبر کشور به عنوان یکی از اسپانسرهای ویژه اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران، در نمایشگاه حضور خواهد داشت. این بانک  طبق اساسنامه مصوب و قوانین پولی و بانکی کشور با رویکرد توسعه ای در راستای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی و به منظور ارتقاء و بهره گیری از تمامی ظرفیت های بخش تعاون در جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی تشکیل گردید. این بانک تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار پولی و اعتباری مشغول به فعالیت می باشد و انواع خدمات ارزی را نیز ارائه می دهد.

دبیرخانه اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran JObex) ضمن خوش آمد گویی به این بنک خوشنام، لیست خدمات و اهداف شرکت در این نمایشگاه را اعلام خواهد نمود.

 

بانک توسعه تعاون حامی ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران
بانک توسعه تعاون حامی ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 495 ratings

اخبار

بانک توسعه تعاون حامی ویژه نمایشگاه بین المللی کار ایران

بانک توسعه تعاون از بانکهای معتبر کشور به عنوان یکی از اسپانسرهای ویژه اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران، در نمایشگاه حضور خواهد داشت. این بانک  طبق اساسنامه مصوب و قوانین پولی و بانکی کشور با رویکرد توسعه ای در راستای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی و به منظور ارتقاء و بهره گیری از تمامی ظرفیت های بخش تعاون در جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی تشکیل گردید. این بانک تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار پولی و اعتباری مشغول به فعالیت می باشد و انواع خدمات ارزی را نیز ارائه می دهد.

دبیرخانه اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran JObex) ضمن خوش آمد گویی به این بنک خوشنام، لیست خدمات و اهداف شرکت در این نمایشگاه را اعلام خواهد نمود.

 

بد            خوب