ایران جابکس چهارم : اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ایران جابکس چهارم : اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور


رونمایی از پلتفرم نمایشگاه مجازی مرکز کار ایران

چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران( ایران جابکس) که هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری با اتفاق ویژه ای همراه بوده است.

به گزارش جاب نیوز، این نمایشگاه که با اهدافی چون ارائه فرصت های شغلی داخل و خارج از کشور، امکان رویارویی بین کارجویان و کارفرمایان، ارتقا برند کارفرمایی و... برگزار می شود، در این دوره با ارائه پلتفرم نمایشگاه مجازی به عنوان اولین نمایشگاه حضوری-مجازی کشور لقب گرفت. این پلتفرم که دارای قابلیت هایی مانند امکان بازدید از فضای سه بعدی نمایشگاه و تعامل با غرفه داران را فراهم کرده است با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در نمایشگاه ایران جابکس رونمایی شد.

در حالی که شرایط خاص ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا نمایشگاه‌های کشور را با چالش‌های مختلفی رو به رو کرده است، نمایشگاه ایران جابکس با ارائه این راه حل مبتکرانه اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور است که امکان بازدید همزمان بصورت حضوری و مجازی را فراهم می کند. 

ایران جابکس چهارم : اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور
ایران جابکس چهارم : اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور
Product rating: 4.5 out of 5 with 311 ratings

اخبار

ایران جابکس چهارم : اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور


رونمایی از پلتفرم نمایشگاه مجازی مرکز کار ایران

چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران( ایران جابکس) که هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری با اتفاق ویژه ای همراه بوده است.

به گزارش جاب نیوز، این نمایشگاه که با اهدافی چون ارائه فرصت های شغلی داخل و خارج از کشور، امکان رویارویی بین کارجویان و کارفرمایان، ارتقا برند کارفرمایی و... برگزار می شود، در این دوره با ارائه پلتفرم نمایشگاه مجازی به عنوان اولین نمایشگاه حضوری-مجازی کشور لقب گرفت. این پلتفرم که دارای قابلیت هایی مانند امکان بازدید از فضای سه بعدی نمایشگاه و تعامل با غرفه داران را فراهم کرده است با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در نمایشگاه ایران جابکس رونمایی شد.

در حالی که شرایط خاص ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا نمایشگاه‌های کشور را با چالش‌های مختلفی رو به رو کرده است، نمایشگاه ایران جابکس با ارائه این راه حل مبتکرانه اولین نمایشگاه حضوری-مجازی در کشور است که امکان بازدید همزمان بصورت حضوری و مجازی را فراهم می کند. 

بد            خوب