اطلاعیه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اطلاعیه

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی با در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور در مواجهه با بیماری کرونا تغییراتی را در زمانبندی برگزاری نمایشگاه‌ها اعمال نموده که متعاقب آن تاریخ برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) نیز تغییر کرده است. اطلاع ‌رسانی در رابطه با زمان دقیق برگزاری نمایشگاه ایران جابکس متعاقبا از طریق وبسایت رسمی و شبکه‌های اجتماعی مرکز کار ایران انجام خواهد شد.

 

شایان ذکر است نمایشگاه مجازی ایران جابکس در تاریخ اعلام شده  برقرار خواهد بود و تغییر تاریخ تنها مربوط به برگزاری نمایشگاه فیزیکی ایران جابکس است.

اطلاعیه
اطلاعیه
Product rating: 4.5 out of 5 with 899 ratings

اخبار

اطلاعیه

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی با در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور در مواجهه با بیماری کرونا تغییراتی را در زمانبندی برگزاری نمایشگاه‌ها اعمال نموده که متعاقب آن تاریخ برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) نیز تغییر کرده است. اطلاع ‌رسانی در رابطه با زمان دقیق برگزاری نمایشگاه ایران جابکس متعاقبا از طریق وبسایت رسمی و شبکه‌های اجتماعی مرکز کار ایران انجام خواهد شد.

 

شایان ذکر است نمایشگاه مجازی ایران جابکس در تاریخ اعلام شده  برقرار خواهد بود و تغییر تاریخ تنها مربوط به برگزاری نمایشگاه فیزیکی ایران جابکس است.

بد            خوب