آغاز فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

آغاز فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

پس از برگزاری موفق دو دوره نمابشگاه بین المللی کار ایران جابکس، فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) از اول دیماه رسماً آغاز گردید.

در این دوره بنا داریم به منظور حمایت از سازمان هاو شرکت های نیرو پذیر، فضای نمایشگاهی (غرفه) را به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگانی قرار دهیم که اقدام به ارائه فرصت های شغلی و جذب نیرو در نمایشگاه بین المللی کار ایران می نمایند.

لذا به منظور بهره مندی از فرصت حضور به صورت رایگان در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، نسبت به تکمیل فرم رزرو غرفه اقدام نمایید.

"تاریخ برگزاری این نمایشگاه که بزرگترین رویداد کاریابی و منابع انسانی در کشور است از 28 تا 31 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد"

لازم به ذکر است که با توجه به همزمانی سه نمایشکاه بین المللی کار ایران، بورس، بانک و بیمه و آرایشی بهداشتی و محدودیت در فضای سالن ها، اولویت ارائه غرفه به صورت رایگان با شرکت کنندگانی است که زودتر اقدام به تکمیل فرم رزرو غرفه و ارسال آن نمایند.

همچنن از تاریخ اول اسفند ماه 1398 در صورت وجود فضای خالی، رزرو غرفه ها فقط با پرداخت مبلغ مصوب شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران خواهد بود. به عبارت دیگر فقط تا پایان بهمن ماه امکان ثبت نام و استفاده از فرصت حضور رایگان در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران وجود دارد و بعد از این تاریخ، براساس روال قبلی هزینه اختصاص غرفه براساس تعرفه های مصوب از شرکت کنندگان دریافت خواهد شد. ضمناً دبیرخانه نمایشگاه به محض تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از ثبت نام شرکت کنندگان جدید معذور است.

امید است با تقویت نقاط قوت برگزاری دوره های پیشین  و کاهش نقاط ضعف، در سومین دوره شاهد حضور موفق شرکت های موفق و برندهای برتر داخلی و خارجی باشیم.

آغاز فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
آغاز فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 2167 ratings

اخبار

آغاز فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

پس از برگزاری موفق دو دوره نمابشگاه بین المللی کار ایران جابکس، فعالیت رسمی سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) از اول دیماه رسماً آغاز گردید.

در این دوره بنا داریم به منظور حمایت از سازمان هاو شرکت های نیرو پذیر، فضای نمایشگاهی (غرفه) را به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگانی قرار دهیم که اقدام به ارائه فرصت های شغلی و جذب نیرو در نمایشگاه بین المللی کار ایران می نمایند.

لذا به منظور بهره مندی از فرصت حضور به صورت رایگان در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، نسبت به تکمیل فرم رزرو غرفه اقدام نمایید.

"تاریخ برگزاری این نمایشگاه که بزرگترین رویداد کاریابی و منابع انسانی در کشور است از 28 تا 31 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد"

لازم به ذکر است که با توجه به همزمانی سه نمایشکاه بین المللی کار ایران، بورس، بانک و بیمه و آرایشی بهداشتی و محدودیت در فضای سالن ها، اولویت ارائه غرفه به صورت رایگان با شرکت کنندگانی است که زودتر اقدام به تکمیل فرم رزرو غرفه و ارسال آن نمایند.

همچنن از تاریخ اول اسفند ماه 1398 در صورت وجود فضای خالی، رزرو غرفه ها فقط با پرداخت مبلغ مصوب شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران خواهد بود. به عبارت دیگر فقط تا پایان بهمن ماه امکان ثبت نام و استفاده از فرصت حضور رایگان در سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران وجود دارد و بعد از این تاریخ، براساس روال قبلی هزینه اختصاص غرفه براساس تعرفه های مصوب از شرکت کنندگان دریافت خواهد شد. ضمناً دبیرخانه نمایشگاه به محض تکمیل ظرفیت پیش بینی شده از ثبت نام شرکت کنندگان جدید معذور است.

امید است با تقویت نقاط قوت برگزاری دوره های پیشین  و کاهش نقاط ضعف، در سومین دوره شاهد حضور موفق شرکت های موفق و برندهای برتر داخلی و خارجی باشیم.

بد            خوب