نمایشگاه اجوتک

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

نمایشگاه اجوتک

نمایشگاه اجوتک
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نمایشگاه اجوتک

از ابراز علاقه شما به شرکت در اولین دوره نمایشگاه بین المللی آموزش و تکنولوژی های آموزشی ( اجوتک ) خرسند و سپاسگزاریم. 

لطفاً فرم پیش ثبت نام زیر را تکمیل و ارسال نمایید تا دبیرخانه نمایشگاه با توجه به ظرفیت سالن ها نسبت به ارائه غرفه اقدام نماید.

نکته: توجه به محدودیت سالن ها، اولویت دریافت غرفه با شرکت کنندگانی است که زودتر نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نموده و توسط دبیرخانه پیش ثبت نام ایشان مورد تایید قرار گرفته باشد.با توجه به موارد فوق خواهشمندیم به منظور مدیریت بهینه غرفه بندی و تخصیص فضای بهتر، فرم زیر را به صورت کامل، تکمیل نمایید. پس از تکمیل این فرم دبیرخانه نمایشگاه با شما تماس خواهد گرفت و بنا به نیاز و اولویت های سازمان شما و فضاهای باقی مانده، جانمایی انجام می شود.

 

فرم زیر صرفا پیش ثبت نام بوده و برای ثبت نام نهایی باید نسبت به تکمیل فرم های نمایشگاهی پس از تایید دبیرخانه اقدام نمایید.

فرم درخواست غرفه در نمایشگاه
*    
*    
*    
*