فرم درخواست غرفه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

فرم درخواست غرفه

فرم درخواست غرفه
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرم درخواست غرفه

از ابراز علاقه شما به شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) خرسند و سپاسگزاریم.

هزینه غرفه های نمایشگاهی طبق جدول زیر می باشد:

لازم به ذکر است که:

1- به رقم فوق، مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
2- هزینه فوق برای فضاهای غیر اسپانسری می باشد.
3- در صورت تغییر هزینه احتمالی در ابتدای سال 98 مابه التفاوت آن به صورت جداگانه دریافت خواهد شد.

نکته: هزینه های فوق برای مختص رزرو غرفه تا قبل از تاریخ اول دیماه 1397 می باشد و بعد از  این تاریخ 30 درصد به مبالغ فوق الذکر به منظور هزینه های مشارکتی افزوده می گردد.

 

همچنین نقشه سالنهای مختلف نمایشگاه به این شرح است (برای مشاهده فضاها کلیک کنید):

 

نقشه سالن ۳۸

نقشه سالن ۳۸ A

نقشه سالن A ۳۱ (سالن میلاد - طبقه اول)

نقشه سالن ۳۱ B(سالن میلاد - طبقه دوم )

نقشه سالن ۳۵

نقشه سالن 12

نقشه سالن 13

 نقشه سالن 14

نقشه سالن ۴۴ A  (سالن خلیج فارس - طبقه اول)

نقشه سالن ۴۴ B (سالن خلیج فارس - طبقه دوم)

با توجه به موارد فوق خواهشمندیم به منظور مدیریت بهینه غرفه بندی و تخصیص فضای بهتر، فرم زیر را به صورت کامل، تکمیل نمایید.

پس از تکمیل این فرم دبیرخانه نمایشگاه با شما تماس خواهد گرفت و بنا به نیاز و اولویتهای سازمان شما و فضاهای باقی مانده، جانمایی انجام می شود.

شایان ذکر است اولویت با سازمانهایی است که زودتر از بقیه نسبت به جانمایی و تکمیل فرایند خود اقدام کرده باشند.

فرم درخواست غرفه در نمایشگاه
*    
*    
*    
   
اطلاعات سازمان
   
   
*    
   
   
*    
اطلاعات غرفه مورد نظر
   
   
معرف