یکتا نت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایران در جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

یکتا نت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایران در جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیات آنلاین در ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

یکتانت با داشتن تیم مدیریت جوان، متخصص و بسیار قوی توانسته است در مدت زمانی کوتاه بزرگترین سهم بازار ایران در تبلیغات آنلاین را در اختیار خود قرار دهد. میزبانی از بزرگترین برندهای فعلی بازار خود گواه اعتبار این مجموعه معظم است.

مرکز کار ایران به میزبانی این مجموعه بزرگ افتخار می کند.

 

یکتا نت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایران در جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
یکتا نت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایران در جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 401 ratings

اخبار

یکتا نت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایران در جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیات آنلاین در ایران به جمع حامیان طلایی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

یکتانت با داشتن تیم مدیریت جوان، متخصص و بسیار قوی توانسته است در مدت زمانی کوتاه بزرگترین سهم بازار ایران در تبلیغات آنلاین را در اختیار خود قرار دهد. میزبانی از بزرگترین برندهای فعلی بازار خود گواه اعتبار این مجموعه معظم است.

مرکز کار ایران به میزبانی این مجموعه بزرگ افتخار می کند.

 

بد            خوب