گروه داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت می کند

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

گروه داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت می کند

داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سطح کشور برای جذب نیرو متخصص در راستای اهداف خود به جمع شرکت کنندگان در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سال 88 شروع به کار کرده است. فعالیت  این شرکت بر تأمین داروهای حیاتی اعم از ژنریک و برند، در راستای حفظ جان تمامی بیماران در سراسر کشور متمرکز شده است.هدف این شرکت بالا بردن سطح دانش و آگاهی عمومی  نسبت به مشکلات سلامتی، تحقیقات انجام شده در این زمینه و جدیدترین روش ها و تجهیزات درمانی ارتقاء دهیم تا از این طریق گامی در راستای ارتقاء کیفی زندگی مردم برداشته باشیم.

گروه داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت می کند
گروه داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت می کند
Product rating: 4.5 out of 5 with 501 ratings

اخبار

گروه داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت می کند

داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سطح کشور برای جذب نیرو متخصص در راستای اهداف خود به جمع شرکت کنندگان در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست.

داروگستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سال 88 شروع به کار کرده است. فعالیت  این شرکت بر تأمین داروهای حیاتی اعم از ژنریک و برند، در راستای حفظ جان تمامی بیماران در سراسر کشور متمرکز شده است.هدف این شرکت بالا بردن سطح دانش و آگاهی عمومی  نسبت به مشکلات سلامتی، تحقیقات انجام شده در این زمینه و جدیدترین روش ها و تجهیزات درمانی ارتقاء دهیم تا از این طریق گامی در راستای ارتقاء کیفی زندگی مردم برداشته باشیم.

بد            خوب