پیوستن گروه آریانا به جمع شرکت کنندگاه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

پیوستن گروه آریانا به جمع شرکت کنندگاه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

         گروه آریانا که از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی در ایران است برای جذب نیروهای آموزشی و اداری مورد نیاز خود در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. لیست مشاغل و تخصص های مورد نیاز این مجموعه از طریق جاب سنتر به اطلاع کارجویان محترم خواهد رسید.

پیوستن گروه آریانا به جمع شرکت کنندگاه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
پیوستن گروه آریانا به جمع شرکت کنندگاه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 536 ratings

اخبار

پیوستن گروه آریانا به جمع شرکت کنندگاه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

         گروه آریانا که از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی در ایران است برای جذب نیروهای آموزشی و اداری مورد نیاز خود در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. لیست مشاغل و تخصص های مورد نیاز این مجموعه از طریق جاب سنتر به اطلاع کارجویان محترم خواهد رسید.

بد            خوب