پایگاه خبری وبنا حامی رسانه ای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

پایگاه خبری وبنا حامی رسانه ای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     پایگاه خبری وب سایت های ایران؛ وبنا (Webna) در راستای اطلاع و خبر رسانی صحیح در زمینه فعالیت سایت های ایرانی، راه اندازی شد و هدف اصلی آن ایجاد پل ارتباطی میان کاربران و مدیران سایت ها اینترنتی در ایران است. درکل اطلاع رسانی صحیح در زمینه فعالیت ها، امکانات جدید، مشکلات فنی به همراه مصاحبه با مدیران این سایت ها از اهداف اصلی وبنا است.

     پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) به هیچ سازمان دولتی یا خصوصی، حزب و تشکل سیاسی وابسته نیست. محل تاسیس و فعالیت وبنا کشور ایران و شهر تهران می باشد و نشر مطالب، مصاحبه ها، گزارش ها و نظرات، طبق قوانین جاری کشور خواهد بود. وبنا اخبار خود را بصورت غیر تجاری منتشر می کند و از این رو خبر هایی که جنبه تبلیغاتی دارند را در سایت قرار نخواهد داد.

پایگاه خبری وبنا حامی رسانه ای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
پایگاه خبری وبنا حامی رسانه ای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 466 ratings

اخبار

پایگاه خبری وبنا حامی رسانه ای دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     پایگاه خبری وب سایت های ایران؛ وبنا (Webna) در راستای اطلاع و خبر رسانی صحیح در زمینه فعالیت سایت های ایرانی، راه اندازی شد و هدف اصلی آن ایجاد پل ارتباطی میان کاربران و مدیران سایت ها اینترنتی در ایران است. درکل اطلاع رسانی صحیح در زمینه فعالیت ها، امکانات جدید، مشکلات فنی به همراه مصاحبه با مدیران این سایت ها از اهداف اصلی وبنا است.

     پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) به هیچ سازمان دولتی یا خصوصی، حزب و تشکل سیاسی وابسته نیست. محل تاسیس و فعالیت وبنا کشور ایران و شهر تهران می باشد و نشر مطالب، مصاحبه ها، گزارش ها و نظرات، طبق قوانین جاری کشور خواهد بود. وبنا اخبار خود را بصورت غیر تجاری منتشر می کند و از این رو خبر هایی که جنبه تبلیغاتی دارند را در سایت قرار نخواهد داد.

بد            خوب