همراهی مرکز تجارت قزاقستان با دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

همراهی مرکز تجارت قزاقستان با دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        مرکز تجارت ایرانیان در قزاقستان به عنوان یک مرکز مشترک میان تجار، شرکت­ها، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و قزاقستانی، سالها است که اقدام به ارائه خدمات مشاوره­ای و حقوقی به علاقمندان در زمینه­های گوناگون نموده است. این مرکز به عنوان تخصصی ترین مرکز ایرانی در قزاقستان برای معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود و همچنین جذب نیروهای کار ایرانی در سمت­های مدیر اجرایی، مدیر فروش، مدیر دفاتر منطقه ای، مدیر بازرگانی، کارشناسان فروش، کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری، و کارمندان اداری و دفتری، در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

        برای آشنایی با موقعیت های شغلی این مرکز و شروع همکاری با آنها در قزاقستان و دفاتر منطقه ای آن در ایران و سایر کشورها، در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران شرکت کنید.

 

همراهی مرکز تجارت قزاقستان با دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
همراهی مرکز تجارت قزاقستان با دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 546 ratings

اخبار

همراهی مرکز تجارت قزاقستان با دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        مرکز تجارت ایرانیان در قزاقستان به عنوان یک مرکز مشترک میان تجار، شرکت­ها، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و قزاقستانی، سالها است که اقدام به ارائه خدمات مشاوره­ای و حقوقی به علاقمندان در زمینه­های گوناگون نموده است. این مرکز به عنوان تخصصی ترین مرکز ایرانی در قزاقستان برای معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود و همچنین جذب نیروهای کار ایرانی در سمت­های مدیر اجرایی، مدیر فروش، مدیر دفاتر منطقه ای، مدیر بازرگانی، کارشناسان فروش، کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری، و کارمندان اداری و دفتری، در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

        برای آشنایی با موقعیت های شغلی این مرکز و شروع همکاری با آنها در قزاقستان و دفاتر منطقه ای آن در ایران و سایر کشورها، در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران شرکت کنید.

 

بد            خوب