هلدینگ آموزشی یک باور در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هلدینگ آموزشی یک باور در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     هلدینگ آموزشی یک‌باور با مدیریت اساتید باتجربه و با بیش از 10 سال سابقه کار اجرایی، جهت آموزش و مشاوره کسب و کارهای کوچک و افراد ایجاد شد و توسعه یافت. آموزش‌های این موسسه در قالب دوره‌های حضوری، فیلم‌های آموزشی، کتاب‌های چاپی و آنلاین و مشاوره‌های حضوری می‌باشد.

هلدینگ آموزشی یک باور در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
هلدینگ آموزشی یک باور در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 444 ratings

اخبار

هلدینگ آموزشی یک باور در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     هلدینگ آموزشی یک‌باور با مدیریت اساتید باتجربه و با بیش از 10 سال سابقه کار اجرایی، جهت آموزش و مشاوره کسب و کارهای کوچک و افراد ایجاد شد و توسعه یافت. آموزش‌های این موسسه در قالب دوره‌های حضوری، فیلم‌های آموزشی، کتاب‌های چاپی و آنلاین و مشاوره‌های حضوری می‌باشد.

بد            خوب