میزبان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

میزبان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از بزرگترین پژوهشکده های تخصصی کشور در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. ایجاد فرصت مصاحبه های رودر رو با پژوهشگران حوزه های محیط زیستی و کشاورزی و همچنین تیم سازی با افراد علاقمند به فعالیت در حوزه های یاد شده از اهداف حضور این مرکز در نمایشگاه بین المللی کار می باشد.

میزبان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود
میزبان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود
Product rating: 4.5 out of 5 with 315 ratings

اخبار

میزبان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از بزرگترین پژوهشکده های تخصصی کشور در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت. ایجاد فرصت مصاحبه های رودر رو با پژوهشگران حوزه های محیط زیستی و کشاورزی و همچنین تیم سازی با افراد علاقمند به فعالیت در حوزه های یاد شده از اهداف حضور این مرکز در نمایشگاه بین المللی کار می باشد.

بد            خوب