موسسه راه پویندگان به جمع شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

موسسه راه پویندگان به جمع شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

    موسسه راه پویندگان که از قدیمی ترین موسسات آموزش زبان های خارجی ایران در مشهد است، به جمع شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست. لیست مشاغل مورد نظر این موسسه به زودی در سایت www.jobcenter.ir قابل دسترسی خواهد بود.

     موسسه بین المللی راه پویندگان فعالیت حرفه ای خود را در سال ۱۳۸۵ در قالب برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی به ویژه آیلتس آغاز نمود. با شناخته شدن موسسه در میان اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و تثبیت نام موسسه در میان قشر فرهیخته و نخبه جامعه، تصمیم به گسترش فعالیت های خود گرفت که در این راستا ابتدا تقویت و گسترش زیر ساخت های موسسه در دستور کار قرار گرفت و پس از آن با اخذ مجوزهای لازم فعالیت های موسسه شکل متفاوت و متنوعی به خود گرفت.

     آنچه موسسه بین المللی راه پویندگان را متمایز می سازد داشتن کادر قوی علمی، برنامه ریزی دقیق، برخورداری از دانش روز، وجود دپارتمان های تخصصی و بهره مندی از مشاوران و کارکنان متخصص و متعهد است. هدف این مجموعه خدمت رسانی مطمئن به مراجعه کنندگان محترم موسسه است و در این راه از هر پیشنهادی که بتواند باعث ارتقای سطح و تنوع خدمات ارائه شده، گردد استقبال می کند.

موسسه راه پویندگان به جمع شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
موسسه راه پویندگان به جمع شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
Product rating: 4.5 out of 5 with 455 ratings

اخبار

موسسه راه پویندگان به جمع شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

    موسسه راه پویندگان که از قدیمی ترین موسسات آموزش زبان های خارجی ایران در مشهد است، به جمع شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست. لیست مشاغل مورد نظر این موسسه به زودی در سایت www.jobcenter.ir قابل دسترسی خواهد بود.

     موسسه بین المللی راه پویندگان فعالیت حرفه ای خود را در سال ۱۳۸۵ در قالب برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی به ویژه آیلتس آغاز نمود. با شناخته شدن موسسه در میان اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و تثبیت نام موسسه در میان قشر فرهیخته و نخبه جامعه، تصمیم به گسترش فعالیت های خود گرفت که در این راستا ابتدا تقویت و گسترش زیر ساخت های موسسه در دستور کار قرار گرفت و پس از آن با اخذ مجوزهای لازم فعالیت های موسسه شکل متفاوت و متنوعی به خود گرفت.

     آنچه موسسه بین المللی راه پویندگان را متمایز می سازد داشتن کادر قوی علمی، برنامه ریزی دقیق، برخورداری از دانش روز، وجود دپارتمان های تخصصی و بهره مندی از مشاوران و کارکنان متخصص و متعهد است. هدف این مجموعه خدمت رسانی مطمئن به مراجعه کنندگان محترم موسسه است و در این راه از هر پیشنهادی که بتواند باعث ارتقای سطح و تنوع خدمات ارائه شده، گردد استقبال می کند.

بد            خوب