حضور معتبر ترین کاریابی بین المللی مالزی در نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور معتبر ترین کاریابی بین المللی مالزی در نمایشگاه

از هر سه نفر نیروی شاغل به کار در بخش نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی منظقه، یکی توسط شرکت Think Plus  شغل خود را پیدا کرده است. این شرکت که اصالتی مالایی دارد و در همه کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس دفتر دارد یکی از اصلی ترین کاریابی های آسیایی است که تخصصاً در بخش نفت، گاز و صنایع پتروشیمی فعالیت می کند. شرکت Think Plus به منظور ورود به بازار کار ایران و جذب نیروهای متخصص ایرانی برای کار در بخش نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت خواهد کرد. به میزبانی این شرکت کاریابی عظیم بین المللی افتخار می کنیم.

حضور معتبر ترین کاریابی بین المللی مالزی در نمایشگاه
حضور معتبر ترین کاریابی بین المللی مالزی در نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 591 ratings

اخبار

حضور معتبر ترین کاریابی بین المللی مالزی در نمایشگاه

از هر سه نفر نیروی شاغل به کار در بخش نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی منظقه، یکی توسط شرکت Think Plus  شغل خود را پیدا کرده است. این شرکت که اصالتی مالایی دارد و در همه کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس دفتر دارد یکی از اصلی ترین کاریابی های آسیایی است که تخصصاً در بخش نفت، گاز و صنایع پتروشیمی فعالیت می کند. شرکت Think Plus به منظور ورود به بازار کار ایران و جذب نیروهای متخصص ایرانی برای کار در بخش نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس شرکت خواهد کرد. به میزبانی این شرکت کاریابی عظیم بین المللی افتخار می کنیم.

بد            خوب