مصاحبه فرهیختگان آنلاین با دکتر سمیعی دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران ( ایران جابکس‌)

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مصاحبه فرهیختگان آنلاین با دکتر سمیعی دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران ( ایران جابکس‌)

دبیر برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران( ایران جابکس‌) از امکان ثبت رزومه کارجویان و ملاقات بی‌واسطه آن‌ها با کارفرمایان در این نمایشگاه خبر داد.
  به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به نقل از روابط عمومی مرکز کار ایران، دکتر سعید سمیعی، ریاست مرکز کار ایران و دبیر برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران( ایران جابکس‌) با اشاره به اینکه کارجویان به‌صورت بی‌واسطه می‌توانند  با کارفرمایان در این نمایشگاه ملاقات ‌کنند گفت:  درواقع این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین‌المللی و حمایت از مشاغل داخلی می‌کوشد کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در یک فضای مناسب به هم نزدیک کند.
وی بابیان اینکه کارجویان می‌توانند پیش از برگزاری نمایشگاه و یا هنگام نمایشگاه، رزومه خود را آماده کنند تا به‌صورت رایگان در اختیار کارفرمایان قرار گیرد افزود: البته فضای مصاحبه شغلی و گفت‌وگو با کارفرمایان نیز در نمایشگاه وجود دارد.
دکتر سمیعی از پیش‌بینی شدن سالن ثبت رزومه کارجویان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه نام برد و گفت: یک بخش سالن ثبت رزومه در نمایشگاه ایران جابکس  پیش‌بینی‌شده است تا رزومه هادراین بخش ثبت شود وبه‌صورت لحظه‌ای در اختیار کارفرمایان قرار گیرد.
وی افزود: کارجویان قبل از ورود و هنگام برگزار نمایشگاه به‌صورت منظم دسته‌بندی و هدایت می‌شوند؛ زیرا به دلیل گستردگی نمایشگاه ممکن است یک نفر نتواند از همه بخش‌ها بازدید کند، اما با هدایت می‌تواند مستقیم به بخش‌های موردنظرش برود.
وی در توصیه‌ای به کارجویان گفت: آن‌ها می‌توانند قبل از برگزاری نمایشگاه اخبار نمایشگاه را از طریق سایت نمایشگاه ایران جابکس به نشانی www.iranjobex.com دنبال کنند.
همچنین آن‌ها می‌توانند از قبل از نمایشگاه رزومه خود را در بانک اطلاعاتی جاب سنتر www.jobcenter.ir که مربوط به مرکز کار ایران مجری برگزاری نمایشگاه کار است ثبت کنند تا برنامه‌ریزی شود و قبل از نمایشگاه در اختیار کارفرمایان قرارداده شده و بهتر هدایت شوند.
لازم به ذکر است که اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس ) توسط مرکز کار ایران و  با حمایت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 5 لغایت 8 اردیبهشت‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

 

 لینک کامل خبر

مصاحبه فرهیختگان آنلاین با دکتر سمیعی دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران ( ایران جابکس‌)
مصاحبه فرهیختگان آنلاین با دکتر سمیعی دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران ( ایران جابکس‌)
Product rating: 4.5 out of 5 with 292 ratings

اخبار

مصاحبه فرهیختگان آنلاین با دکتر سمیعی دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران ( ایران جابکس‌)

دبیر برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران( ایران جابکس‌) از امکان ثبت رزومه کارجویان و ملاقات بی‌واسطه آن‌ها با کارفرمایان در این نمایشگاه خبر داد.
  به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به نقل از روابط عمومی مرکز کار ایران، دکتر سعید سمیعی، ریاست مرکز کار ایران و دبیر برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران( ایران جابکس‌) با اشاره به اینکه کارجویان به‌صورت بی‌واسطه می‌توانند  با کارفرمایان در این نمایشگاه ملاقات ‌کنند گفت:  درواقع این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین‌المللی و حمایت از مشاغل داخلی می‌کوشد کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در یک فضای مناسب به هم نزدیک کند.
وی بابیان اینکه کارجویان می‌توانند پیش از برگزاری نمایشگاه و یا هنگام نمایشگاه، رزومه خود را آماده کنند تا به‌صورت رایگان در اختیار کارفرمایان قرار گیرد افزود: البته فضای مصاحبه شغلی و گفت‌وگو با کارفرمایان نیز در نمایشگاه وجود دارد.
دکتر سمیعی از پیش‌بینی شدن سالن ثبت رزومه کارجویان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه نام برد و گفت: یک بخش سالن ثبت رزومه در نمایشگاه ایران جابکس  پیش‌بینی‌شده است تا رزومه هادراین بخش ثبت شود وبه‌صورت لحظه‌ای در اختیار کارفرمایان قرار گیرد.
وی افزود: کارجویان قبل از ورود و هنگام برگزار نمایشگاه به‌صورت منظم دسته‌بندی و هدایت می‌شوند؛ زیرا به دلیل گستردگی نمایشگاه ممکن است یک نفر نتواند از همه بخش‌ها بازدید کند، اما با هدایت می‌تواند مستقیم به بخش‌های موردنظرش برود.
وی در توصیه‌ای به کارجویان گفت: آن‌ها می‌توانند قبل از برگزاری نمایشگاه اخبار نمایشگاه را از طریق سایت نمایشگاه ایران جابکس به نشانی www.iranjobex.com دنبال کنند.
همچنین آن‌ها می‌توانند از قبل از نمایشگاه رزومه خود را در بانک اطلاعاتی جاب سنتر www.jobcenter.ir که مربوط به مرکز کار ایران مجری برگزاری نمایشگاه کار است ثبت کنند تا برنامه‌ریزی شود و قبل از نمایشگاه در اختیار کارفرمایان قرارداده شده و بهتر هدایت شوند.
لازم به ذکر است که اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس ) توسط مرکز کار ایران و  با حمایت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 5 لغایت 8 اردیبهشت‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

 

 لینک کامل خبر

بد            خوب