مصاحبه رادیو تهران با دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مصاحبه رادیو تهران با دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

 مصاحبه دوشنبه شب رادیو تهران با دکتر سعید سمیعی درخصوص نمایشگاه، شرکت کنندگان و مزایای حضور در نمایشگاه برای کارجویان و کارفرمایان.

 

برای شنیدن و دانلود این مصاحبه اینجا را کلیک کنید.

 

مصاحبه رادیو تهران با دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
مصاحبه رادیو تهران با دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 578 ratings

اخبار

مصاحبه رادیو تهران با دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

 مصاحبه دوشنبه شب رادیو تهران با دکتر سعید سمیعی درخصوص نمایشگاه، شرکت کنندگان و مزایای حضور در نمایشگاه برای کارجویان و کارفرمایان.

 

برای شنیدن و دانلود این مصاحبه اینجا را کلیک کنید.

 

بد            خوب