مرکز کار ایران مجری و برگزار کننده بخش الکام جابز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مرکز کار ایران مجری و برگزار کننده بخش الکام جابز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

 

"الکام جابز" برای اولین بار در بخشی مجزا از نمایشگاه "الکامپ 25" برگزار خواهد شد و مرکز کار ایران بعنوان مجری و برگزار کننده نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، در این رویداد به عنوان مجري الكام جابز مشارکت و همکاری خواهد داشت.

مهارت افزایی و توانمند سازی نیروی انسانی پویا و هدایت آن به سمت کسب و کارهای مرتبط، از اهداف برگزاری الکام جابز است. این بخش به صورتی تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی و بین المللی  برگزار خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ از تاریخ 27 الی30 تیرماه سال جاری، با شعار "آینده بهتر" در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

مرکز کار ایران مجری و برگزار کننده بخش الکام جابز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
مرکز کار ایران مجری و برگزار کننده بخش الکام جابز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
Product rating: 4.5 out of 5 with 1636 ratings

اخبار

مرکز کار ایران مجری و برگزار کننده بخش الکام جابز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

 

"الکام جابز" برای اولین بار در بخشی مجزا از نمایشگاه "الکامپ 25" برگزار خواهد شد و مرکز کار ایران بعنوان مجری و برگزار کننده نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، در این رویداد به عنوان مجري الكام جابز مشارکت و همکاری خواهد داشت.

مهارت افزایی و توانمند سازی نیروی انسانی پویا و هدایت آن به سمت کسب و کارهای مرتبط، از اهداف برگزاری الکام جابز است. این بخش به صورتی تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی و بین المللی  برگزار خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ از تاریخ 27 الی30 تیرماه سال جاری، با شعار "آینده بهتر" در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

بد            خوب