مرکز کاریابی کارزما در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مرکز کاریابی کارزما در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

مرکز کاریابی کارزما با هدف اتصال صحیح متخصصان برتر و ممتاز بازار کار به مناسب ترین موقعیت های شغلی، فعالیت خود را در سال 1396 با دریافت مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی، آغاز نموده و امید است بتواند با بکارگیری نوین ‌ترین روش های کاریابی، گام موثری در بازار کار میهن اسلامی بردارد.

ازجمله خدمت های مجموعه "کارزما" می توان به موراد زیر اشاره کرد:
۱. مشاوره به کارفرمایان و پرسنل بنگاه های اقتصادی
۲. ثبت نام ازجویندگان کار و فراهم آوردن زمینه استخدام و به کارگماری ایشان
۳. تامین نیروی انسانی زبده برای ادارات، کارخانجات، شرکت ها و تمامی مشاغل
۴. مشاوره طرح طبقه بندی مشاغل، مشاوره روابط کار و …

مرکز کاریابی کارزما در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
مرکز کاریابی کارزما در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 422 ratings

اخبار

مرکز کاریابی کارزما در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

مرکز کاریابی کارزما با هدف اتصال صحیح متخصصان برتر و ممتاز بازار کار به مناسب ترین موقعیت های شغلی، فعالیت خود را در سال 1396 با دریافت مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی، آغاز نموده و امید است بتواند با بکارگیری نوین ‌ترین روش های کاریابی، گام موثری در بازار کار میهن اسلامی بردارد.

ازجمله خدمت های مجموعه "کارزما" می توان به موراد زیر اشاره کرد:
۱. مشاوره به کارفرمایان و پرسنل بنگاه های اقتصادی
۲. ثبت نام ازجویندگان کار و فراهم آوردن زمینه استخدام و به کارگماری ایشان
۳. تامین نیروی انسانی زبده برای ادارات، کارخانجات، شرکت ها و تمامی مشاغل
۴. مشاوره طرح طبقه بندی مشاغل، مشاوره روابط کار و …

بد            خوب