حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما دارای مجوز رسمی از سازمان نظام روان شناسی ایران با توجه به ضرورت های اجتماعی فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر این مرکز با همکاری روانشناسان و مشاوران متخصص و مجرب در راستاي نيل به اين هدف در زمينه هاي تشخیصی، درمانی، ارتقا سطح عملکرد و آموزشی ارائه خدمت مي نمايد. هدف این مرکز از شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار(ایران جابکس) ، جذب و بکارگیری نیروی متخصص ، و تیم های فعال در زمینه کاری خود در حیطه روان شناسی می باشد.

این مرکز به عنوان همکار استراتژیک مرکز کار ایران در خصوص انجام آزمونهای مشاوره شغلی، ارتقا عملکرد، بهینه سازی عملکرد در محیط کار و همچنین نوروفیدبک و بیوفیدبک می باشد.

افتخار میزبانی این مرکز معتبر را در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1397 خواهیم داشت.

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 576 ratings

اخبار

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما دارای مجوز رسمی از سازمان نظام روان شناسی ایران با توجه به ضرورت های اجتماعی فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر این مرکز با همکاری روانشناسان و مشاوران متخصص و مجرب در راستاي نيل به اين هدف در زمينه هاي تشخیصی، درمانی، ارتقا سطح عملکرد و آموزشی ارائه خدمت مي نمايد. هدف این مرکز از شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار(ایران جابکس) ، جذب و بکارگیری نیروی متخصص ، و تیم های فعال در زمینه کاری خود در حیطه روان شناسی می باشد.

این مرکز به عنوان همکار استراتژیک مرکز کار ایران در خصوص انجام آزمونهای مشاوره شغلی، ارتقا عملکرد، بهینه سازی عملکرد در محیط کار و همچنین نوروفیدبک و بیوفیدبک می باشد.

افتخار میزبانی این مرکز معتبر را در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1397 خواهیم داشت.

بد            خوب