مرکز تجارت قزاقستان به نمایشگاه بین المللی کار ایران پیوست

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مرکز تجارت قزاقستان به نمایشگاه بین المللی کار ایران پیوست

مرکز تجارت ایرانیان در قزاقستان به عنوان یک مرکز مشترک میان تجار، شرکتها و وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی و قزاقستانی در بیشکک از سالها قبل اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به علاقمندان در زمینه های گوناگون نموده است. این مرکز به عنوان تخصصی ترین مرکز ایرانی در قزاقستان برای معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود و همچنین جذب نیروهای کار ایرانی در سمت های مدیر اجرایی، مدیر فروش، مدیر دفاتر منطقه ای، مدیر بازرگانی، کارشناسان فروش، کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری، و کارمندان اداری و دفتری استخدام می نماید. برای شروع همکاری با این مرکز در قزاقستان و دفاتر منطقه ای آن در ایران و سایر کشورها در نمایشگاه بین المللی کار ایران شرکت کنید.

مرکز تجارت قزاقستان به نمایشگاه بین المللی کار ایران پیوست
مرکز تجارت قزاقستان به نمایشگاه بین المللی کار ایران پیوست
Product rating: 4.5 out of 5 with 742 ratings

اخبار

مرکز تجارت قزاقستان به نمایشگاه بین المللی کار ایران پیوست

مرکز تجارت ایرانیان در قزاقستان به عنوان یک مرکز مشترک میان تجار، شرکتها و وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی و قزاقستانی در بیشکک از سالها قبل اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به علاقمندان در زمینه های گوناگون نموده است. این مرکز به عنوان تخصصی ترین مرکز ایرانی در قزاقستان برای معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود و همچنین جذب نیروهای کار ایرانی در سمت های مدیر اجرایی، مدیر فروش، مدیر دفاتر منطقه ای، مدیر بازرگانی، کارشناسان فروش، کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری، و کارمندان اداری و دفتری استخدام می نماید. برای شروع همکاری با این مرکز در قزاقستان و دفاتر منطقه ای آن در ایران و سایر کشورها در نمایشگاه بین المللی کار ایران شرکت کنید.

بد            خوب