مجموعه حرفه ای کادرو، حامی و عکاس اختصاصی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مجموعه حرفه ای کادرو، حامی و عکاس اختصاصی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس


     تیم کادرو برای تغییر دنیای عکاسی، کارآفرینی و توسعه چرخه اقتصادی در حوزه عکاسی دور هم جمع شده اند.
     هدف این گروه کمک به جامعه عکاسان و وصل کردن آنها به بازار های جدید است. در تیم آنها، هر کس مسئولیت مشخصی دارد و با انرژی بالا برای ارائه مفید ترین مشاوره، حفظ حریم خصوصی مشتریان، کمک و راهنمایی عکاسان و آموزش و یادگیری کار می کند.

     همکاران گروه کادرو بطور اختصاصی عکاسی از دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را به عهده دارند و تمام رویدادهای این نمایشگاه را پوشش خواهند داد.

مجموعه حرفه ای کادرو، حامی و عکاس اختصاصی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
مجموعه حرفه ای کادرو، حامی و عکاس اختصاصی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 341 ratings

اخبار

مجموعه حرفه ای کادرو، حامی و عکاس اختصاصی دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس


     تیم کادرو برای تغییر دنیای عکاسی، کارآفرینی و توسعه چرخه اقتصادی در حوزه عکاسی دور هم جمع شده اند.
     هدف این گروه کمک به جامعه عکاسان و وصل کردن آنها به بازار های جدید است. در تیم آنها، هر کس مسئولیت مشخصی دارد و با انرژی بالا برای ارائه مفید ترین مشاوره، حفظ حریم خصوصی مشتریان، کمک و راهنمایی عکاسان و آموزش و یادگیری کار می کند.

     همکاران گروه کادرو بطور اختصاصی عکاسی از دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس را به عهده دارند و تمام رویدادهای این نمایشگاه را پوشش خواهند داد.

بد            خوب