⁣⁣مجموعه "تمام" با رویکرد ⁣توسعه کسب و کار و کارآفرینی ⁣⁣در اولین نمایشگاه بین المللی کار

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

⁣⁣مجموعه "تمام" با رویکرد ⁣توسعه کسب و کار و کارآفرینی ⁣⁣در اولین نمایشگاه بین المللی کار

مجموعه "تمام" با رویکرد به علم و تکنولوژی روز دنیا و با هدف اشتغال زایی و همچنین ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه و دسترسی سریع و آسان متخصصین به بازار کار،جامع ترین سامانه ی هوشمند ارائه خدمات در کشور را راه اندازی کرده است.

⁣⁣مجموعه
⁣⁣مجموعه
Product rating: 4.5 out of 5 with 179 ratings

اخبار

⁣⁣مجموعه "تمام" با رویکرد ⁣توسعه کسب و کار و کارآفرینی ⁣⁣در اولین نمایشگاه بین المللی کار

مجموعه "تمام" با رویکرد به علم و تکنولوژی روز دنیا و با هدف اشتغال زایی و همچنین ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه و دسترسی سریع و آسان متخصصین به بازار کار،جامع ترین سامانه ی هوشمند ارائه خدمات در کشور را راه اندازی کرده است.

بد            خوب