شرکت گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرکت گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ست که می‌توانید در تمامی زمینه‌های بازاریابی، فروش وتبلیغات بعنوان یک آژانس بازاریابی و تبلیغات به آن اعتماد نمایید.ایجاد فرصت مصاحبه های رودر رو با علاقه مندان حوزه های فناوری و همچنین تیم سازی با افراد علاقمند به فعالیت در حوزه های یاد شده از اهداف حضور این گروه در نمایشگاه بین المللی کار می باشد.

گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربۀ حرفه‌ای‌ست که می‌توانید در تمامی زمینه‌های بازاریابی، فروش وتبلیغات بعنوان یک آژانس تمام خدمت بازاریابی و تبلیغات به آن اعتماد نمایید. در گـروه گستــرش تمـامی فضــای حرفــه ای زیر یـک سقـف بـدون هرگونه برون سپـاری می باشد که با استفاده از دانش جهانی راه‌حل‌های مؤثـری در زمینۀ بازاریابی ایرانی یافته است. امروزه ایـن مجموعـه نه تنها به عنوان سومین شرکت پژوهشـی تحقیقـات و بازاریابی فعـال می باشد، بلکه بعنـوان یک آژانـس تمـام خدمــت تبلیغــاتی و صاحـب رسانـه شناختـه‌ شـده اسـت که می‌توانــد پاسخگـــوی تمـــامی نیـــازهای مشتــــریان خــود باشـد و راهکارهای منسجمی ارائه دهد. دستیابی به یک راهکار خلاقانه و پیام مشخـص، برای مخاطبـانِ از‌پیش تعیین‌شده از جمله اصول ‌موفقیــت در عرصــه بازاریـابی است. گـروه گستـــرش همـگام با توسعـه و تنـوع ابــزار رسانـه‌ای روز در جهـان، همچنیـن با درنظـر گرفتن تغییر و تحـولاتـی در فرهنــگ رفتــاری مصرف‌کننــدگان تعامل داشته و قادر به ارائه راه حـل های خلاقانه به گونه‌ای اثربخش برای مخاطبان می باشد.

شرکت گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
شرکت گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 408 ratings

اخبار

شرکت گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربه حرفه‌ای‌ست که می‌توانید در تمامی زمینه‌های بازاریابی، فروش وتبلیغات بعنوان یک آژانس بازاریابی و تبلیغات به آن اعتماد نمایید.ایجاد فرصت مصاحبه های رودر رو با علاقه مندان حوزه های فناوری و همچنین تیم سازی با افراد علاقمند به فعالیت در حوزه های یاد شده از اهداف حضور این گروه در نمایشگاه بین المللی کار می باشد.

گروه گستـــرش، مجموعه‌ای با بیست ‌سال تجربۀ حرفه‌ای‌ست که می‌توانید در تمامی زمینه‌های بازاریابی، فروش وتبلیغات بعنوان یک آژانس تمام خدمت بازاریابی و تبلیغات به آن اعتماد نمایید. در گـروه گستــرش تمـامی فضــای حرفــه ای زیر یـک سقـف بـدون هرگونه برون سپـاری می باشد که با استفاده از دانش جهانی راه‌حل‌های مؤثـری در زمینۀ بازاریابی ایرانی یافته است. امروزه ایـن مجموعـه نه تنها به عنوان سومین شرکت پژوهشـی تحقیقـات و بازاریابی فعـال می باشد، بلکه بعنـوان یک آژانـس تمـام خدمــت تبلیغــاتی و صاحـب رسانـه شناختـه‌ شـده اسـت که می‌توانــد پاسخگـــوی تمـــامی نیـــازهای مشتــــریان خــود باشـد و راهکارهای منسجمی ارائه دهد. دستیابی به یک راهکار خلاقانه و پیام مشخـص، برای مخاطبـانِ از‌پیش تعیین‌شده از جمله اصول ‌موفقیــت در عرصــه بازاریـابی است. گـروه گستـــرش همـگام با توسعـه و تنـوع ابــزار رسانـه‌ای روز در جهـان، همچنیـن با درنظـر گرفتن تغییر و تحـولاتـی در فرهنــگ رفتــاری مصرف‌کننــدگان تعامل داشته و قادر به ارائه راه حـل های خلاقانه به گونه‌ای اثربخش برای مخاطبان می باشد.

بد            خوب