قرارداد حضور شرکت پویندگان کیش در نمایشگاه امضا شد

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

قرارداد حضور شرکت پویندگان کیش در نمایشگاه امضا شد

شرکت پویندگان کیش سهامی خاص  با بهره گیری از مدیران جوان و کارآمد ، با پشتوانه تجربیات این مدیران و همچنین بهره گیری از ارتباطات بین المللی و داخلی در طراز جهانی در زمینه های خدمات تجاری ، آموزشی ، برگزاری نمایشگاه های بین المللی ، برگزاری تورهای آموزشی داخلی و بین المللی ، مشاوره سرمایه گذاری و ... فعالیت می کند. ایم شرکت معتبر در منظقه آزاد کیش و شعب خارج از کشور خود اقدام به جذب نیرو در سمت های مختلف سازمانی کرده است. حضور در نمایشگاه بین المللی کار ایران فرایند جذب نیروهای مورد نیاز این شرکت می باشد.

میزبانی این شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس افتخار ماست.

قرارداد حضور شرکت پویندگان کیش در نمایشگاه امضا شد
قرارداد حضور شرکت پویندگان کیش در نمایشگاه امضا شد
Product rating: 4.5 out of 5 with 293 ratings

اخبار

قرارداد حضور شرکت پویندگان کیش در نمایشگاه امضا شد

شرکت پویندگان کیش سهامی خاص  با بهره گیری از مدیران جوان و کارآمد ، با پشتوانه تجربیات این مدیران و همچنین بهره گیری از ارتباطات بین المللی و داخلی در طراز جهانی در زمینه های خدمات تجاری ، آموزشی ، برگزاری نمایشگاه های بین المللی ، برگزاری تورهای آموزشی داخلی و بین المللی ، مشاوره سرمایه گذاری و ... فعالیت می کند. ایم شرکت معتبر در منظقه آزاد کیش و شعب خارج از کشور خود اقدام به جذب نیرو در سمت های مختلف سازمانی کرده است. حضور در نمایشگاه بین المللی کار ایران فرایند جذب نیروهای مورد نیاز این شرکت می باشد.

میزبانی این شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس افتخار ماست.

بد            خوب