شرکت مهر یاسان در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرکت مهر یاسان در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

شرکت مهریاسان برای بکارگیری جدیدترین فناوری های دیجیتالی در جهت توسعه کسب و کارها و تشکیل گروه های استارت آپی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، شرکت می کند.

این شرکت از سال 1382 فعالیت خود را در تهران آغاز نموده و "ارائه راهکارهای دیجیتالی جهت توسعه کسب و کارها" را محور اصلی فعالیت خود قرار داد. 

 

با توجه به محدوده راهکارهای دیجیتالی که صاحبان بنگاه های اقتصادی جهت توسعه کسب و کار خود به آن نیاز دارند، اولویت بندی مهریاسان به استفاده از اینترنت به عنوان بستر رشد سازمان قرار گرفت، لذا خدمات تخصصی در این حوزه مانند طراحی سایت، خدمات تبلیغات اینترنتی و نیز بازاریابی اینترنتی را به مجموعه های مختلف ارائه کرده و می کند.

شرکت مهر یاسان در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
شرکت مهر یاسان در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 244 ratings

اخبار

شرکت مهر یاسان در جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

شرکت مهریاسان برای بکارگیری جدیدترین فناوری های دیجیتالی در جهت توسعه کسب و کارها و تشکیل گروه های استارت آپی در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، شرکت می کند.

این شرکت از سال 1382 فعالیت خود را در تهران آغاز نموده و "ارائه راهکارهای دیجیتالی جهت توسعه کسب و کارها" را محور اصلی فعالیت خود قرار داد. 

 

با توجه به محدوده راهکارهای دیجیتالی که صاحبان بنگاه های اقتصادی جهت توسعه کسب و کار خود به آن نیاز دارند، اولویت بندی مهریاسان به استفاده از اینترنت به عنوان بستر رشد سازمان قرار گرفت، لذا خدمات تخصصی در این حوزه مانند طراحی سایت، خدمات تبلیغات اینترنتی و نیز بازاریابی اینترنتی را به مجموعه های مختلف ارائه کرده و می کند.

بد            خوب