شرکت داروسازی دکتر عبیدی به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرکت داروسازی دکتر عبیدی به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1325 در زمینی حدود 15 هزار مترمربع درکیلومتر 8 جاده مخصوص کرج احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.

در سال 1378 داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از BVQI انگلستان گردید.

در سال 1380 آزمایشگاه کنترل کیفیت داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت گواهینامه آکرودیته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.


‌درسال 1381 شعبه ای از لابراتور داروسازی دكتر عبيدي با حضور رئيس جمهور وقت در شهر سمرقند کشور ازبکستان افتتاح شد.

شرکت کوبل دارو به عنوان برترین شرکت واردکننده دارو در ایران بیش از 90 درصد سهام شرکت داروسازی دکتر عبیدی را خریداری نموده است.

بزرگترین و جدیدترین خط تولید مایعات کشور با رعایت اصول GMP و براساس استاندارد های بین المللی با حضور رئیس وقت سازمان غذا و دارو در این شرکت راه اندازی شده است.

مهندسان و متخصصان داروسازى دکتر عبيدى همچنین موفق شدند، گواهى بين المللى مديريت يكپارچه (IMS)را از بازرسان و ناظرين آلمانى "توف نورد" دريافت كنند. 


به دست آوردن این گواهينامه و استقرار سه سيستم مديريت كيفيت(ISO14001) سيستم مديريت زيست محيطى(ISO9100) و سيستم مديريت ايمنى و بهداشت حرفه اى (OHSAS18001) افتخاراتی است که شركت داروسازى دکتر عبيدى به آن نایل شده است.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
شرکت داروسازی دکتر عبیدی به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست
Product rating: 4.5 out of 5 with 622 ratings

اخبار

شرکت داروسازی دکتر عبیدی به جمع شرکت کنندگان دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس پیوست

 

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1325 در زمینی حدود 15 هزار مترمربع درکیلومتر 8 جاده مخصوص کرج احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت می باشد.

در سال 1378 داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از BVQI انگلستان گردید.

در سال 1380 آزمایشگاه کنترل کیفیت داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت گواهینامه آکرودیته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.


‌درسال 1381 شعبه ای از لابراتور داروسازی دكتر عبيدي با حضور رئيس جمهور وقت در شهر سمرقند کشور ازبکستان افتتاح شد.

شرکت کوبل دارو به عنوان برترین شرکت واردکننده دارو در ایران بیش از 90 درصد سهام شرکت داروسازی دکتر عبیدی را خریداری نموده است.

بزرگترین و جدیدترین خط تولید مایعات کشور با رعایت اصول GMP و براساس استاندارد های بین المللی با حضور رئیس وقت سازمان غذا و دارو در این شرکت راه اندازی شده است.

مهندسان و متخصصان داروسازى دکتر عبيدى همچنین موفق شدند، گواهى بين المللى مديريت يكپارچه (IMS)را از بازرسان و ناظرين آلمانى "توف نورد" دريافت كنند. 


به دست آوردن این گواهينامه و استقرار سه سيستم مديريت كيفيت(ISO14001) سيستم مديريت زيست محيطى(ISO9100) و سيستم مديريت ايمنى و بهداشت حرفه اى (OHSAS18001) افتخاراتی است که شركت داروسازى دکتر عبيدى به آن نایل شده است.

بد            خوب