شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت می باشد. همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان ، شرکت ها و سازمانها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های زیر را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

فرم ثبت نام

فرم اعلام نام سردرب غرفه

فرم تعهد غرفه سازی

فرم تعهدنامه غرفه داران

فرم واگذاری كارت شناسايی و كارت پاركينگ

فرم تایید غرف خودساز

فرم درخواست انشعاب برق

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه
شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 1403 ratings

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سازمان توسعه تجارت می باشد. همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان ، شرکت ها و سازمانها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های زیر را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

فرم ثبت نام

فرم اعلام نام سردرب غرفه

فرم تعهد غرفه سازی

فرم تعهدنامه غرفه داران

فرم واگذاری كارت شناسايی و كارت پاركينگ

فرم تایید غرف خودساز

فرم درخواست انشعاب برق

بد            خوب