فرم های نمایشگاهی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرم های نمایشگاهی

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  و سازمان توسعه تجارت می باشد.

همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان، شرکت ها و سازمان ها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های زیر را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

نکته: تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه پس از تکمیل فرم های زیر نسبت به ارسال فایل اسکن شده آنها (با کیفیت بالا) 

در یک پوشه زیپ شده به ایمیل Info@iranjobex.com  و یا شماره 09306766627  اقدام نمایند.

فرم های غرفه داران فرم غرفه های خودساز 
فرم ثبت نام   فرم های تعهد غرفه سازی
فرم حراست فرم تایید غرفه خودساز (102)   
فرم اعلام نام سردرب غرفه فرم درخواست انشعاب برق   
فرم قوانین و مقررات فرم تعهد غرفه سازی، جمع آوری و تخلیه
فرم تعهد نامه عدم تبلیغ محصولات خارجی  
فرم درخواست درج در نام در کتاب نمایشکاه  
فرم درخواست کارت شناسایی و کارت پارکینگ  

 

 

فرم های نمایشگاهی
فرم های نمایشگاهی
Product rating: 4.5 out of 5 with 4971 ratings

فرم های نمایشگاهی

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  و سازمان توسعه تجارت می باشد.

همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان، شرکت ها و سازمان ها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های زیر را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

نکته: تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه پس از تکمیل فرم های زیر نسبت به ارسال فایل اسکن شده آنها (با کیفیت بالا) 

در یک پوشه زیپ شده به ایمیل Info@iranjobex.com  و یا شماره 09306766627  اقدام نمایند.

فرم های غرفه داران فرم غرفه های خودساز 
فرم ثبت نام   فرم های تعهد غرفه سازی
فرم حراست فرم تایید غرفه خودساز (102)   
فرم اعلام نام سردرب غرفه فرم درخواست انشعاب برق   
فرم قوانین و مقررات فرم تعهد غرفه سازی، جمع آوری و تخلیه
فرم تعهد نامه عدم تبلیغ محصولات خارجی  
فرم درخواست درج در نام در کتاب نمایشکاه  
فرم درخواست کارت شناسایی و کارت پارکینگ  

 

 

بد            خوب