فرم های نمایشگاهی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرم های نمایشگاهی

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  و سازمان توسعه تجارت می باشد.

همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان، شرکت ها و سازمان ها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های دریافتی از ستاد برگزاری را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

نکته: تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه پس از تکمیل فرم ها نسبت به ارسال فایل اسکن شده آنها (با کیفیت بالا) 

در یک پوشه زیپ شده به ایمیل Info@iranjobex.com  و یا شماره 09306766627  اقدام نمایند.

 

فرم های نمایشگاهی
فرم های نمایشگاهی
Product rating: 4.5 out of 5 with 6972 ratings

فرم های نمایشگاهی

مقررات و قوانین اصلی حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران جابکس، مطابق با قوانین و مقررات کلی اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران  و سازمان توسعه تجارت می باشد.

همه شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از کارجویان، کارفرمایان، شرکت ها و سازمان ها و... مکلف به رعایت قوانین یاد شده می باشند.

همچنین تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)، پس از تعیین نوع و مکان غرفه و در هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرم های دریافتی از ستاد برگزاری را به دقت مطالعه و پر کرده باشند.

 

نکته: تمامی متقاضیان شرکت در نمایشگاه پس از تکمیل فرم ها نسبت به ارسال فایل اسکن شده آنها (با کیفیت بالا) 

در یک پوشه زیپ شده به ایمیل Info@iranjobex.com  و یا شماره 09306766627  اقدام نمایند.