شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

افراد متقاضی شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، پس از انتخاب نوع و مکان غرفه، هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرمهای زیر را به دقت مطالعه و پر نمایند.

فرم ثبت نام

فرم اعلام نام سردرب غرفه

فرم تعهد غرفه سازی

فرم تعهدنامه غرفه داران

فرم واگذاری كارت شناسايی و كارت پاركينگ

فرم تایید غرف خودساز

فرم درخواست انشعاب برق

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه
شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه
Product rating: 4.5 out of 5 with 962 ratings

شرابط و ضوابط شرکت در نمایشگاه

افراد متقاضی شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، پس از انتخاب نوع و مکان غرفه، هنگام عقد قرارداد اجاره غرفه با ستاد برگزاری نمایشگاه، لازم است فرمهای زیر را به دقت مطالعه و پر نمایند.

فرم ثبت نام

فرم اعلام نام سردرب غرفه

فرم تعهد غرفه سازی

فرم تعهدنامه غرفه داران

فرم واگذاری كارت شناسايی و كارت پاركينگ

فرم تایید غرف خودساز

فرم درخواست انشعاب برق

بد            خوب