دکتر سمیعی دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با سیناپرس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دکتر سمیعی دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با سیناپرس

ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی سیناپرس: نخستین نمایشگاه کار ایران(iranjobex) با هدف ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی در تهران برگزار می‌شود. دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه ایجاد رقابت در حوزه بازار کار و منابع انسانی و همچنین معرفی مشاغل و موقعیت های شغلی شرکت هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند، علاوه براین ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است. دکتر سعید سمیعی در رابطه با تاثیر برگزاری چنین نمایشگاه هایی گفت: البته نمایشگاه هایی می توانند موثر واقع شوند که با موفقیت برگزار ‌شوند. چنین نمایشگاه هایی می توانند فاصله بین کارفرما و کارجو را به حداقل برسانند و شرایطی را فراهم کنند که کارفرما و کارجو به صورت رودررو و مستقیم باهم صحبت کنند. وی افزود: در چنین شرایطی کارجویان متوجه می شوند کارفرمایان چه تخصصی مورد نیازشان بوده و چه چیزی از کارجویان میخواهند و از سوی دیگر کارفرمایان هم با یکدیگر و شرکت های مختلف آشنا شده و در می یابند تخصص و مهارت های کارجویان در چه حد و حدودی است. سمیعی با ابراز امیدواری از موفقیت برگزاری این نمایشگاه، تشریح کرد: باتوجه به استقبال خوب برندها و شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت به شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کار ایران و با توجه به اینکه بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است، پیش بینی می شود برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ثمرات فراوانی را برای کشور، برندها و شرکت‌های شرکت کننده و کارفرمایان و کارجویان به همراه داشته باشد.

 

لینک کامل خبر

دکتر سمیعی دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با سیناپرس
دکتر سمیعی دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با سیناپرس
Product rating: 4.5 out of 5 with 411 ratings

اخبار

دکتر سمیعی دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با سیناپرس

ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی سیناپرس: نخستین نمایشگاه کار ایران(iranjobex) با هدف ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی در تهران برگزار می‌شود. دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران در گفتگو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه ایجاد رقابت در حوزه بازار کار و منابع انسانی و همچنین معرفی مشاغل و موقعیت های شغلی شرکت هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند، علاوه براین ارتقاء و تثبیت برند کارفرمایی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است. دکتر سعید سمیعی در رابطه با تاثیر برگزاری چنین نمایشگاه هایی گفت: البته نمایشگاه هایی می توانند موثر واقع شوند که با موفقیت برگزار ‌شوند. چنین نمایشگاه هایی می توانند فاصله بین کارفرما و کارجو را به حداقل برسانند و شرایطی را فراهم کنند که کارفرما و کارجو به صورت رودررو و مستقیم باهم صحبت کنند. وی افزود: در چنین شرایطی کارجویان متوجه می شوند کارفرمایان چه تخصصی مورد نیازشان بوده و چه چیزی از کارجویان میخواهند و از سوی دیگر کارفرمایان هم با یکدیگر و شرکت های مختلف آشنا شده و در می یابند تخصص و مهارت های کارجویان در چه حد و حدودی است. سمیعی با ابراز امیدواری از موفقیت برگزاری این نمایشگاه، تشریح کرد: باتوجه به استقبال خوب برندها و شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت به شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کار ایران و با توجه به اینکه بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است، پیش بینی می شود برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی کار ثمرات فراوانی را برای کشور، برندها و شرکت‌های شرکت کننده و کارفرمایان و کارجویان به همراه داشته باشد.

 

لینک کامل خبر

بد            خوب