مصاحبه موسسه کار و تامین اجتماعی با دکتر سمیعی، دبیر اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مصاحبه موسسه کار و تامین اجتماعی با دکتر سمیعی، دبیر اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران

مصاحبه بازار کار با دکتر سمیعی، دبیر برگزاری اولین نمایشگاه ایران جابکس

برگزاری نمایشگاه‌های کار در دنیا مفهومی شناخته‌شده است و مخصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بسیاری در این رابطه هستیم؛ اما در کشورمان این نمایشگاه‌ها هنوز نوپا هستند و توانسته‌اند آن گونه که باید نقش‌آفرینی کنند.

برگزاری نمایشگاه‌های کار از آن جهت اهمیت دارد که می‌توانند باکم کردن فاصله بین کارجویان و کارفرمایان سبب چرخش اصولی نیروی کار شوند و درنهایت محصول این چرخه کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.
خلأ برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی مرکز کار ایران را بر آن داشت تا با حمایت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 5 لغایت 8 اردیبهشت‌ماه اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس ) نماید.
برای آشنایی با جزییات برگزاری این نمایشگاه با دکتر سعید سمیعی، ریاست مرکز کار ایران و دبیر برگزاری اولین نمایشگاه ایران جابکس به گفت‌وگو نشستیم.
دکتر سمیعی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته تجارت الکترونیک است و تدریس در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و دانشگاه‌های خارج از کشور همچون دانشگاه برلین رادرکارنامه خود دارد.

.

.

لینک کامل خبر 

 

 

مصاحبه موسسه کار و تامین اجتماعی با دکتر سمیعی، دبیر اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران
مصاحبه موسسه کار و تامین اجتماعی با دکتر سمیعی، دبیر اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 251 ratings

اخبار

مصاحبه موسسه کار و تامین اجتماعی با دکتر سمیعی، دبیر اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران

مصاحبه بازار کار با دکتر سمیعی، دبیر برگزاری اولین نمایشگاه ایران جابکس

برگزاری نمایشگاه‌های کار در دنیا مفهومی شناخته‌شده است و مخصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بسیاری در این رابطه هستیم؛ اما در کشورمان این نمایشگاه‌ها هنوز نوپا هستند و توانسته‌اند آن گونه که باید نقش‌آفرینی کنند.

برگزاری نمایشگاه‌های کار از آن جهت اهمیت دارد که می‌توانند باکم کردن فاصله بین کارجویان و کارفرمایان سبب چرخش اصولی نیروی کار شوند و درنهایت محصول این چرخه کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.
خلأ برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی مرکز کار ایران را بر آن داشت تا با حمایت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 5 لغایت 8 اردیبهشت‌ماه اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس ) نماید.
برای آشنایی با جزییات برگزاری این نمایشگاه با دکتر سعید سمیعی، ریاست مرکز کار ایران و دبیر برگزاری اولین نمایشگاه ایران جابکس به گفت‌وگو نشستیم.
دکتر سمیعی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته تجارت الکترونیک است و تدریس در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و دانشگاه‌های خارج از کشور همچون دانشگاه برلین رادرکارنامه خود دارد.

.

.

لینک کامل خبر 

 

 

بد            خوب