درج خبر ویژه برگزاری نمایشگاه کار در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درج خبر ویژه برگزاری نمایشگاه کار در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اولین نمایشگاه کار ایران جابکس
این نمایشگاه از تاریخ پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و با حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه و برخورداری از مزایای آن به اینجا مراجعه کنید .

 

متن کامل خبر

درج خبر ویژه برگزاری نمایشگاه کار در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
درج خبر ویژه برگزاری نمایشگاه کار در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
Product rating: 4.5 out of 5 with 249 ratings

اخبار

درج خبر ویژه برگزاری نمایشگاه کار در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اولین نمایشگاه کار ایران جابکس
این نمایشگاه از تاریخ پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و با حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه و برخورداری از مزایای آن به اینجا مراجعه کنید .

 

متن کامل خبر

بد            خوب