درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

نمایشگاه کار، نمایشگاه بین المللی، جابکس، نمایشگاه جابکس، iran jobex ، ایران جابکس

نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس ، برگزاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

این رویداد که به عنوان اولین و معتبرترین رویداد نمایشگاهی در حوزه‌ی اشتغال با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌گردد، به دلیل گستردگی بخش‌های مختلف خود در سطوح حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی، نیاز به وسعت فیزیکی قابل توجهی برای برگزاری موفق دارد، از این رو محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
دوره‌های پیشین نمایشگاه بین المللی ایران جابکس با میزبانی از معتبرترین شرکت‌ها، سازمان‌ها و میهمانان عالیرتبه‌ی خارجی و داخلی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی به همت مرکز کار ایران و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده  و  امور گسترده و چند جانبه‌ای نظیر ارائه‌ی غرفه، خدمات نمایشگاهی و برنامه‌های جانبی متنوعی در آن برای مخاطبین ارائه شده است.

 

برای رزرو غرفه و ثبت نام در نمایشگاه لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

تلفن دبیرخانه : 88883653 ،88642159 ،88651486

 

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 22593 ratings

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

این رویداد که به عنوان اولین و معتبرترین رویداد نمایشگاهی در حوزه‌ی اشتغال با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌گردد، به دلیل گستردگی بخش‌های مختلف خود در سطوح حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی، نیاز به وسعت فیزیکی قابل توجهی برای برگزاری موفق دارد، از این رو محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
دوره‌های پیشین نمایشگاه بین المللی ایران جابکس با میزبانی از معتبرترین شرکت‌ها، سازمان‌ها و میهمانان عالیرتبه‌ی خارجی و داخلی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی به همت مرکز کار ایران و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده  و  امور گسترده و چند جانبه‌ای نظیر ارائه‌ی غرفه، خدمات نمایشگاهی و برنامه‌های جانبی متنوعی در آن برای مخاطبین ارائه شده است.

 

برای رزرو غرفه و ثبت نام در نمایشگاه لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

تلفن دبیرخانه : 88883653 ،88642159 ،88651486