درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

نمایشگاه کار، نمایشگاه بین المللی، جابکس، نمایشگاه جابکس، iran jobex ، ایران جابکس

نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس ، برگزاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

وب سایت ایران جابکس ارائه دهنده خدمات فروش غرفه به شرکت ها و سازمانهایی است که علاقمند به حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران هستند.

با برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه 97 و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، مقرر گردیده است که "سومین دوره این نمایشگاه در اردیبهشت ماه 99" در محل مذکور برگزار گردد. 

مرکز کار ایران کلیه امور اجرایی نظیر فروش غرفه، خدمات نمایشگاهی و... را به انجام می رساند.

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 17275 ratings

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

وب سایت ایران جابکس ارائه دهنده خدمات فروش غرفه به شرکت ها و سازمانهایی است که علاقمند به حضور در نمایشگاه های بین المللی کار ایران هستند.

با برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه 97 و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، مقرر گردیده است که "سومین دوره این نمایشگاه در اردیبهشت ماه 99" در محل مذکور برگزار گردد. 

مرکز کار ایران کلیه امور اجرایی نظیر فروش غرفه، خدمات نمایشگاهی و... را به انجام می رساند.