درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

نمایشگاه کار، نمایشگاه بین المللی، جابکس، نمایشگاه جابکس، iran jobex ، ایران جابکس

نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس ، برگزاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

سومین نمایشگاه بین الملی کار ایران جابکس توسط اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابیها، معاوت توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اول تا چهارم اردیبشهت ماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. مجری این رویداد بین المللی موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کاریران ( مرکز کار ایران) می باشد. در این دوره حضور شرکتها و سازمانهای بین المللی و داخلی معتبر، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها، موسسات کاریابی داخلی و خارجی و همه بازیگران عرصه اشتغال و کاریابی حضور خواهند داشت.

برای رزرو غرفه و ثبت نام در نمایشگاه لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

 

تلفن دبیرخانه : 88883653

 

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 17476 ratings

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

سومین نمایشگاه بین الملی کار ایران جابکس توسط اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابیها، معاوت توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اول تا چهارم اردیبشهت ماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. مجری این رویداد بین المللی موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کاریران ( مرکز کار ایران) می باشد. در این دوره حضور شرکتها و سازمانهای بین المللی و داخلی معتبر، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها، موسسات کاریابی داخلی و خارجی و همه بازیگران عرصه اشتغال و کاریابی حضور خواهند داشت.

برای رزرو غرفه و ثبت نام در نمایشگاه لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

 

تلفن دبیرخانه : 88883653