درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

نمایشگاه کار، نمایشگاه بین المللی، جابکس، نمایشگاه جابکس، iran jobex ، ایران جابکس

نخستین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس ، برگزاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

        نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) اولین و معتبرترین رویداد تخصصی در حوزه اشتغال، کاریابی، مدیریت منابع انسانی و ارتقا برند کارفرمایی در کشور می باشد. برگزار کننده این نمایشگاه مرکز کار ایران با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

        این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی می کوشد کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در یک فضای مناسب به هم نزدیک کند. اولین نتیجه قابل پیش بینی این نزدیکی بکارگماری افراد مختلف در شرکت های ایرانی است. ایجاد رقابت در بخش منابع انسانی و بازار کار از اصلی ترین اولویت های برگزاری این نمایشگاه می باشد. شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی داخلی، استارت آپ ها، رسانه ها،شرکت ها و سازمان های معتبر خارجی، و همه کسب و کارهایی که به نحوی با نیروی کار در ارتباط هستند اضلاع حاضر در این نمایشگاه می باشند.

        دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کار در مرکز کار ایران مستقر است.

        بعد از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 1397، مقرر گردید که دومین دوره این رویداد بین المللی، اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردد. میزبانی از شرکت ها و سازمان های بین المللی از اصلی ترین اولویت های دومین دوره این نمایشگاه می باشد.

 

 

 

 

 

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 7674 ratings

درباره نمایشگاه بین المللی کار ایران

 

        نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) اولین و معتبرترین رویداد تخصصی در حوزه اشتغال، کاریابی، مدیریت منابع انسانی و ارتقا برند کارفرمایی در کشور می باشد. برگزار کننده این نمایشگاه مرکز کار ایران با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

        این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی می کوشد کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در یک فضای مناسب به هم نزدیک کند. اولین نتیجه قابل پیش بینی این نزدیکی بکارگماری افراد مختلف در شرکت های ایرانی است. ایجاد رقابت در بخش منابع انسانی و بازار کار از اصلی ترین اولویت های برگزاری این نمایشگاه می باشد. شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی داخلی، استارت آپ ها، رسانه ها،شرکت ها و سازمان های معتبر خارجی، و همه کسب و کارهایی که به نحوی با نیروی کار در ارتباط هستند اضلاع حاضر در این نمایشگاه می باشند.

        دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کار در مرکز کار ایران مستقر است.

        بعد از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس در اردیبهشت ماه 1397، مقرر گردید که دومین دوره این رویداد بین المللی، اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردد. میزبانی از شرکت ها و سازمان های بین المللی از اصلی ترین اولویت های دومین دوره این نمایشگاه می باشد.