دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

دانشگاه UPM  نام دانشگاهی شناخته شده در مالزی برای ایرانیان می باشد. این دانشگاه که از اصلی ترین ارکان رشد خیره کننده مالزی در سالهای گذشته می باشد در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) جضور خواهد داشت. اهداف این دانشگاه از حضور در بخش خارجی نمایشگاه، معرفی مشاغل مورد نیاز دانشگاه برای استخدام از بین ایرانیان علاقمند به کار در مالزی و همچنین معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود در حوزه صنعت آموزش می باشد.

علاقمندان می توانند از نزدیک با این دانشگاه و سیاستهای مرتبط با اشتغال آن از 5 تا 8 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آشنا شوند.

دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران
دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 687 ratings

اخبار

دانشگاه یو پی ام مالزی در نمایشگاه بین المللی کار ایران

دانشگاه UPM  نام دانشگاهی شناخته شده در مالزی برای ایرانیان می باشد. این دانشگاه که از اصلی ترین ارکان رشد خیره کننده مالزی در سالهای گذشته می باشد در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) جضور خواهد داشت. اهداف این دانشگاه از حضور در بخش خارجی نمایشگاه، معرفی مشاغل مورد نیاز دانشگاه برای استخدام از بین ایرانیان علاقمند به کار در مالزی و همچنین معرفی و ارتقای برند کارفرمایی خود در حوزه صنعت آموزش می باشد.

علاقمندان می توانند از نزدیک با این دانشگاه و سیاستهای مرتبط با اشتغال آن از 5 تا 8 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آشنا شوند.

بد            خوب