حضور خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو، سازماني است پيشرو و چابك، ‌صاحب سبك درطراحي محصول و مديريت سازمان، داراي نامي پرافتخار و غرور آفرين، جذب نيروهاي متخصص و با تجربه بويژه در پستهاي كليدي سازمان .  بسترسازي براي رشد و ارتقاي مهارتهاي تخصصي و ارتباطي  كاركنان  را هدف خود برای شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس می دانند.

طراحی مناسب و دلنشین با توجه به اصول زیبایی شناختی و ارگونومی عوامل اصلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند. صندلی اداری یکی از اجزای اساسی در محل کار است و انتخاب یک محصول مناسب تاثیر مستقیم برسلامتی کاربر و آرامش فضای کاری دارد. شرکت لیو با ارائه انواع صندلی های اداری در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری گام برمی دارد.
سازمان لیو برآن است تا با طراحی، تامین، ‌تولید و توزیع محصولات و خدمات با کیفیت درحوزه ساخت و تجهیز فضاهای کاری ، زندگی و با پاسخگویی به نیازهایی که موجب ارتقای کیفیت زندگی مدرن می شود، بستری مناسب برای رشد و بالندگی کارکنان در محیطی سالم، استوار بر تکنولوژی و تفکر سیستمی در جهت حفظ منافع ذینفعان، ‌هویت و پرستیژ را برای آنها به ارمغان آورد .
خانواده بزرگ لیو، سازمانی است پیشرو و چابک، ‌صاحب سبک درطراحی محصول و مدیریت سازمان، دارای نامی پرافتخار و غرور آفرین، که اثرات آن در ارتقای کیفیت زندگی همگان مشهود است .

حضور خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 391 ratings

اخبار

حضور خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو در نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

خانواده بزرگ مبلمان اداری ليو، سازماني است پيشرو و چابك، ‌صاحب سبك درطراحي محصول و مديريت سازمان، داراي نامي پرافتخار و غرور آفرين، جذب نيروهاي متخصص و با تجربه بويژه در پستهاي كليدي سازمان .  بسترسازي براي رشد و ارتقاي مهارتهاي تخصصي و ارتباطي  كاركنان  را هدف خود برای شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس می دانند.

طراحی مناسب و دلنشین با توجه به اصول زیبایی شناختی و ارگونومی عوامل اصلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند. صندلی اداری یکی از اجزای اساسی در محل کار است و انتخاب یک محصول مناسب تاثیر مستقیم برسلامتی کاربر و آرامش فضای کاری دارد. شرکت لیو با ارائه انواع صندلی های اداری در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری گام برمی دارد.
سازمان لیو برآن است تا با طراحی، تامین، ‌تولید و توزیع محصولات و خدمات با کیفیت درحوزه ساخت و تجهیز فضاهای کاری ، زندگی و با پاسخگویی به نیازهایی که موجب ارتقای کیفیت زندگی مدرن می شود، بستری مناسب برای رشد و بالندگی کارکنان در محیطی سالم، استوار بر تکنولوژی و تفکر سیستمی در جهت حفظ منافع ذینفعان، ‌هویت و پرستیژ را برای آنها به ارمغان آورد .
خانواده بزرگ لیو، سازمانی است پیشرو و چابک، ‌صاحب سبک درطراحی محصول و مدیریت سازمان، دارای نامی پرافتخار و غرور آفرین، که اثرات آن در ارتقای کیفیت زندگی همگان مشهود است .

بد            خوب