حضور کمپانی Audit & Risk آلمان در بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کار ایران

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور کمپانی Audit & Risk آلمان در بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کار ایران

اگر علاقمند به فعالیت در صنعت بورس آلمان بوده باشید حتماً نام Audit & Risk برایتان بسیار آشنا خواهد بود. این شرکت با حضور در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) برای مشاغل مشاور ارشد مالی آشنا به بازارهای خاورمیانه،مشاور فروش سهام ، مشاور سرمایه گداری و کارمندان اداری مسلط به زبان انگلیسی درخواست داده است. برای آشنایی با فرهنگ سازمانی این شرکت، ارائه درخواست شغل خود و مصاحبه های رودر رو برای استخدام و مهاجرت به آلمان کافی است در تاریخ 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1397 سری به نمایشگاه بین المللی تهران بزنید. مطمئناً دست خالی بر نخواهید گشت.

حضور کمپانی Audit & Risk آلمان در بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کار ایران
حضور کمپانی Audit & Risk آلمان در بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کار ایران
Product rating: 4.5 out of 5 with 403 ratings

اخبار

حضور کمپانی Audit & Risk آلمان در بخش خارجی نمایشگاه بین المللی کار ایران

اگر علاقمند به فعالیت در صنعت بورس آلمان بوده باشید حتماً نام Audit & Risk برایتان بسیار آشنا خواهد بود. این شرکت با حضور در اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (Iran Jobex) برای مشاغل مشاور ارشد مالی آشنا به بازارهای خاورمیانه،مشاور فروش سهام ، مشاور سرمایه گداری و کارمندان اداری مسلط به زبان انگلیسی درخواست داده است. برای آشنایی با فرهنگ سازمانی این شرکت، ارائه درخواست شغل خود و مصاحبه های رودر رو برای استخدام و مهاجرت به آلمان کافی است در تاریخ 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1397 سری به نمایشگاه بین المللی تهران بزنید. مطمئناً دست خالی بر نخواهید گشت.

بد            خوب