حضور پلتفرم استخدامی هوشمند کاروید در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور پلتفرم استخدامی هوشمند کاروید در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        کاروید پلتفرم هوشمند استخدامی است که با استفاده از تکنولوژی روز ارائه دهنده خدمات کاریابی و استخدام در ایران است و به همین منظور در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت.

        هدف این سامانه ارائه باکیفیت ترین خدمات استخدامی به تمام سازمان ها و کارفرمایان در جهت مدیریت مهم ترین سرمایه خود، یعنی منابع انسانی است و از سوی دیگر برای بهبود کیفیت زندگی شخصی و شغلی کارجویان با ارائه خدمات متمایز در جهت انتخاب شغل مناسب و هماهنگ با روحیات، شایستگی ها و استعدادهای خود تلاش می کند.

حضور پلتفرم استخدامی هوشمند کاروید در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور پلتفرم استخدامی هوشمند کاروید در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 625 ratings

اخبار

حضور پلتفرم استخدامی هوشمند کاروید در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        کاروید پلتفرم هوشمند استخدامی است که با استفاده از تکنولوژی روز ارائه دهنده خدمات کاریابی و استخدام در ایران است و به همین منظور در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس حضور خواهد داشت.

        هدف این سامانه ارائه باکیفیت ترین خدمات استخدامی به تمام سازمان ها و کارفرمایان در جهت مدیریت مهم ترین سرمایه خود، یعنی منابع انسانی است و از سوی دیگر برای بهبود کیفیت زندگی شخصی و شغلی کارجویان با ارائه خدمات متمایز در جهت انتخاب شغل مناسب و هماهنگ با روحیات، شایستگی ها و استعدادهای خود تلاش می کند.

بد            خوب