حضور هلدینگ یاسان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور هلدینگ یاسان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس


در "هلدینگ یاسان" کلیه ابزارهای دیجیتال برای توسعه کسب و کارها در یک زیرساخت واحد گرد هم آمده اند تا هر کدام در عین تخصصی بودن دارای جهت گیری یکسان باشند.

خدمات شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ عبارتند از:

مرکز باشگاه مشتریان: مشاوره و راه اندازی باشگاه مشتریان.
مهریاسان: طراحی وب سایت و پورتال، ارائه راهکارهای بازایابی اینترنتی.
سیکارت: زیرساخت یکپارچه جهت مدیریت و ارتباط باشگاه های مشتریان.
آرتینیو: ایده پردازی و تولید محتوای خلاقانه.
مشتری: تولید محتوای الکترونیکی و چاپی تخصصی و برگزاری کنفرانس ها.
موبوسان: تولید اپلیکیشن موبایل.

حضور هلدینگ یاسان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور هلدینگ یاسان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 343 ratings

اخبار

حضور هلدینگ یاسان در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس


در "هلدینگ یاسان" کلیه ابزارهای دیجیتال برای توسعه کسب و کارها در یک زیرساخت واحد گرد هم آمده اند تا هر کدام در عین تخصصی بودن دارای جهت گیری یکسان باشند.

خدمات شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ عبارتند از:

مرکز باشگاه مشتریان: مشاوره و راه اندازی باشگاه مشتریان.
مهریاسان: طراحی وب سایت و پورتال، ارائه راهکارهای بازایابی اینترنتی.
سیکارت: زیرساخت یکپارچه جهت مدیریت و ارتباط باشگاه های مشتریان.
آرتینیو: ایده پردازی و تولید محتوای خلاقانه.
مشتری: تولید محتوای الکترونیکی و چاپی تخصصی و برگزاری کنفرانس ها.
موبوسان: تولید اپلیکیشن موبایل.

بد            خوب