حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی و ... اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس سردرگمی، اضطراب و افسردگی است که دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.


        مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما، با توجه به ضرورت های فوق فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با همکاری روانشناسان و مشاوران متخصص و مجرب در راستاي نيل به اين هدف در زمينه هاي تشخیصی، درمانی، ارتقا سطح عملکرد و آموزشی ارائه خدمت مي نمايد.

 

        هدف این مرکز از شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، جذب و بکارگیری نیروی متخصص و تیم های فعال در زمینه های کاری مرتبط در حیطه روان شناسی است، همچنین به عنوان همکار استراتژیک مرکز کار ایران در خصوص انجام آزمون های مشاوره شغلی، ارتقا عملکرد، بهینه سازی عملکرد در محیط کار و همچنین نوروفیدبک و بیوفیدبک فعالیت می نماید.

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 464 ratings

اخبار

حضور مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

        مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی و ... اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس سردرگمی، اضطراب و افسردگی است که دریافت کمک تخصصی، کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.


        مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما، با توجه به ضرورت های فوق فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با همکاری روانشناسان و مشاوران متخصص و مجرب در راستاي نيل به اين هدف در زمينه هاي تشخیصی، درمانی، ارتقا سطح عملکرد و آموزشی ارائه خدمت مي نمايد.

 

        هدف این مرکز از شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، جذب و بکارگیری نیروی متخصص و تیم های فعال در زمینه های کاری مرتبط در حیطه روان شناسی است، همچنین به عنوان همکار استراتژیک مرکز کار ایران در خصوص انجام آزمون های مشاوره شغلی، ارتقا عملکرد، بهینه سازی عملکرد در محیط کار و همچنین نوروفیدبک و بیوفیدبک فعالیت می نماید.

بد            خوب