حضور مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا تهران در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا تهران در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     مركز آموزش علمي كاربردي صنعتي كوشا تهران، تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهر ماه سال 1381 فعاليت آموزشي خود را در بخش صنعت آغاز نموده و با سابقه ی 16 سال فعالیت آموزشی، به عنوان مرکز نمونه ی کشوری در سال 1388 و مرکز برتر در سال 1395 و 1397 در حوزه آموزش و پژوهش از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی انتخاب گردید.

     این مرکز تاکنون 16000 فارغ التحصیل را به جامعه اسلامی تحویل نموده و در حال حاضر حدود 2000 دانشجو در 15 کد رشته کاردانی و 12 کد رشته کارشناسی در آن مشغول به تحصیل هستند.

     این مرکز جزو اولین مراکزی است که موفق به اخذ مجوز تاسیس مرکز رشد در سال 1392 شده است. مرکز رشد خوشه فناوری آسانسور و صنایع وابسته تهران از اواخر سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده و در مجموع تاکنون موفق به جذب بیش از 18 هسته می باشد که تعدادی از آنها به صورت شرکتی فعالیت دارند که از میان آنها در حال حاضر دو شرکت موفق به ثبت دانش بنیان گردیدند.

حضور مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا تهران در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
حضور مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا تهران در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس
Product rating: 4.5 out of 5 with 593 ratings

اخبار

حضور مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا تهران در دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس

 

     مركز آموزش علمي كاربردي صنعتي كوشا تهران، تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهر ماه سال 1381 فعاليت آموزشي خود را در بخش صنعت آغاز نموده و با سابقه ی 16 سال فعالیت آموزشی، به عنوان مرکز نمونه ی کشوری در سال 1388 و مرکز برتر در سال 1395 و 1397 در حوزه آموزش و پژوهش از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی انتخاب گردید.

     این مرکز تاکنون 16000 فارغ التحصیل را به جامعه اسلامی تحویل نموده و در حال حاضر حدود 2000 دانشجو در 15 کد رشته کاردانی و 12 کد رشته کارشناسی در آن مشغول به تحصیل هستند.

     این مرکز جزو اولین مراکزی است که موفق به اخذ مجوز تاسیس مرکز رشد در سال 1392 شده است. مرکز رشد خوشه فناوری آسانسور و صنایع وابسته تهران از اواخر سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده و در مجموع تاکنون موفق به جذب بیش از 18 هسته می باشد که تعدادی از آنها به صورت شرکتی فعالیت دارند که از میان آنها در حال حاضر دو شرکت موفق به ثبت دانش بنیان گردیدند.

بد            خوب